SKEN TO Zoskenujte QR kód a uložte si kontaktné údaje na nás

EAN Slovakia, s.r.o.

EAN Slovakia, s.r.o. prideľuje kódy pre fyzické osoby a poskytuje služby pre GS1 Slovakia. Podrobnejšie informácie nájdete v časti čiarové kódy a služby.

EAN Slovakia, s.r.o.
Nanterská 23
010 08  Žilina

IČO: 36421979
DIČ: 2021862645
IČ DPH: SK2021862645

Banka: ČSOB Žilina
číslo účtu: 4001517552/7500

IBAN: SK5575000000004001517552
BIC: CEKOSKBX

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  15342/L

 

Registrácia / generovanie hesla