• Prideliť ďalšie kódy
 • Odhlásiť kódy
 • Zmeniť fakturačné údaje
 • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

10 základných krokov

Krok 1: Získajte GS1 prefix firmy

Skôr než môžete začať používať čiarové kódy, potrebujete čísla, ktoré budú do čiarového kódu zakódované. Tieto čísla sa volajú identifikačné čísla GS1. Na vytvorenie takéhoto identifikačného čísla potrebujete GS1 prefix firmy, ktorý Vám pridelíme na základe registrácie. Podrobné informácie o registrácii nájdete v časti čiarové kódy/ešte nemáme žiadne kódy.

Z GS1 prefixu firmy je možné vytvoriť jedinečné čísla, pomocou ktorých sa dá identifikovať čokoľvek v distribučnom reťazci.

Krok 2: Prideľte čísla

Keď získate GS1 prefix firmy, môžete začať prideľovať identifikačné čísla jednotlivým výrobkom, logistickým jednotkám, majetku, vratnému majetku (vratným paletám, sudom, kadiam) alebo službám. Musíte si viesť evidenciu pridelených kódov a to môžete urobiť v službe EANonline. Každé pridelené číslo musí byť jedinečné.

Krok 3: Zvoľte si spôsob tlače čiarového kódu

Najskôr musíte zvážiť, či do čiarového kódu budete zadávať statické alebo dynamické informácie. Statickou informáciou je napríklad identifikačné číslo výrobku (GTIN) na fľaši s vodou. Dynamickou informáciou je napríklad sériové číslo, ktoré je uvedené na etikete výrobku.

Ak dávate do čiarového kódu statické informácie a potrebujete veľké množstvo etikiet, potom je vhodné požiadať tlačiareň o tlač etikiet. Ak potrebujete len malé množstvo etikiet, alebo potrebujete tlačiť etikety s dynamickými informáciami, potom môžete použiť napríklad kancelársku laserovú tlačiareň pripojenú k počítaču alebo termotransferovú tlačiareň.

Na vytvorenie kvalitného čiarového kódu je nevyhnutné poznať spôsob tlače. Viac informácií nájdete v brožúre Kvalita čiarových kódov EAN.

Krok 4: Určte "primárne" prostredie, v ktorom sa bude skenovať

Výber typu čiarového kódu, jeho veľkosť, umiestnenie a kvalita závisia od prostredia, v ktorom sa bude skenovať .

Obchodné jednotky sa môžu skenovať:

 • na úrovni maloobchodných pokladní (POS) - môžete použiť kódy EAN-13 a EAN-8 (UPC-A alebo UPC-E)
 • v distribúcii - môžete použiť kódy EAN-13, ITF-14 alebo GS1-128
 • na úrovni maloobchodných pokladní (POS) a v distribúcii - môžete použiť len kód EAN-13.

Krok 5: Zvoľte typ čiarového kódu

Výber správneho čiarového kódu je zásadným rozhodnutím, ktoré ovplyvní celý proces zavedenia čiarových kódov do praxe. Ponúkame pár tipov, ktoré vám môžu pomôcť rozhodnúť sa správne:

 • Ak dávate čiarový kód na výrobok, ktorý sa bude skenovať pri maloobchodných pokladniach, potom musíte použiť čiarový kód EAN/UPC.
 • Ak tlačíte čiarový kód s dynamickými informáciami, ako napríklad sériové čísla, dátum exspirácie alebo hmotnosť, potom použijete kód GS1-128, GS1 DataBar (RSS - Reduced Space Symbology), Composite alebo GS1 DataMatrix.
 • Ak chcete na kartón len čiarový kód, do ktorého je zakódované GTIN, potom môžete použiť ITF-14.


Krok 6: Zvoľte veľkosť čiarového kódu

Akonáhle máte zvolený typ čiarového kódu a informácie, ktoré do neho chcete zakódovať, začína štádium návrhu grafiky. Veľkosť čiarového kódu závisí od zvoleného typu, od spôsobu použitia a od spôsobu tlače.

Čiarové kódy EAN/UPC

Kódy EAN/UPC sa líšia od kódov ITF-14 a GS1-128, pretože sa snímajú skenermi s viacerými lúčmi. To znamená, že medzi výškou a šírkou čiarového kódu EAN/UPC je pevná väzba. Ak sa zmení jeden rozmer, potom sa proporcionálne musí zmeniť aj ten druhý.

Z tohto dôvodu majú čiarové kódy EAN/UPC stanovenú nominálnu výšku a šírku. Veľkosť čiarových kódov EAN/UPC sa môže pohybovať v rozmedzí 80 - 200 % od nominálnej veľkosti. Variácie veľkostí sa často označujú ako „faktor zväčšenia“.

Dizajnéri často upravujú veľkosť čiarového kódu, lebo sa nezmestí do grafiky. Tento proces sa nazýva znižovanie čiarového kódu a pri symboloch EAN/UPC nie je dovolený a preto sa ho treba vystríhať. Znížený čiarový kód má negatívny dopad na rýchlosť a kvalitu skenovania v maloobchode.

Keď sa čiarové kódy EAN/UPC používajú v logistike aj na predaj pri maloobchodnej pokladni, potom je faktor zväčšenia obmedzený na 150 - 200 %. Napríklad čiarový kód na kartóne domácich spotrebičov (napr. TV alebo mikrovlnka).

Čiarové kódy ITF-14 a GS1-128

Aj čiarové kódy ITF-14 a GS1-128 majú vymedzené veľkosti, ktoré sa odvíjajú od šírky rozmeru X a nie od faktoru zväčšenia. Podrobné informácie o veľkostiach v závislosti od použitia a množstva zakódovaných údajov sú uvedené v špecifikáciách GS1.

Voľba spôsobu tlače

Posledným dôležitým kritériom výberu veľkosti čiarového kódu sú možnosti zvoleného spôsobu tlače. Minimálna veľkosť (zväčšenie) a správna redukcia šírky čiar sa líši v závislosti od spôsobu tlače a okrem toho aj počas tlače. Tlačiari by mali vedieť určiť minimálnu veľkosť symbolu (zväčšenie) a redukciu šírky čiar, pri ktorých dosiahnu prijateľnú kvalitu pri opakovanom procese tlače.

V prípade pochybností kontaktujte organizáciu GS1. 

Krok 7: Textová podoba čiarového kódu

Text pod čiarovým kódom je dôležitý, pretože ak sa náhodou čiarový kód znehodnotí  alebo je nekvalitne vytlačený, tak slúži ako náhrada pri vkladaní údajov do informačného systému.

Ohľadom človekom čitateľnej interpretácie čiarových kódov GS1 je množstvo otázok a my vám ponúkame odpovede na najčastejšie z nich.

Je veľkosť človekom čitateľných znakov presne vymedzená?
Pôvodne bol pre čiarové kódy EAN/UPC zvolený typ písma OCR-B, ale systém GS1 dnes už dovoľuje ponechať akýkoľvek typ písma, pokiaľ je jasne čitateľný.

Človekom čitateľná interpretácia kódov ITF-14 a GS1-128 musí byť dobre čitateľná a veľkosť písma proporcionálna k veľkosti symbolu.

Má byť človekom čitateľná interpretácia uvedená nad alebo pod čiarovým kódom?
Závisí to od čiarového kódu. V čiarových kódoch EAN/UPC má byť človekom čitateľná interpretácia pod čiarovým kódom. V čiarových kódoch ITF-14 a GS1-128 môže byť textová forma pod alebo nad kódom.

Môžu byť medzi znakmi medzery?
Áno. Znaky pod čiarovými kódmi EAN/UPC by mali byť rozložené tak, ako je to znázornené na obrázkoch vyššie. Veľa firiem presne vymedzuje medzery v človekom čitateľných znakoch v čiarových kódoch ITF-14 a GS1-128. Potom je text ľahšie čitateľný, zapamätateľný a teda je aj ľahšie zadať ho ručne. Hoci do človekom čitateľnej interpretácie je vhodné medzery používať, do samotných čiarových kódov ITF-14 a GS1-128 sa medzery nesmú zakódovať.

Aplikačné identifikátory (AI) sa v čiarovom kóde GS1-128 uvádzajú so zátvorkami. Majú tam byť? Sú zakódované aj do čiar a medzier?

Všetky aplikačné identifikátory sa musia uvádzať so zátvorkami ale zátvorky nie sú zakódované do čiar a medzier.

Koľko číslic sa tlačí pod čiarovými kódmi EAN/UPC?

 • Pod čiarovým kódom UPC-A musí byť 12 číslic.
 • Pod čiarovým kódom EAN-13 musí byť 13 číslic.
 • Pod čiarovými kódmi EAN-8 a UPC-E musí byť 8 číslic.

Krok 8: Zvoľte farbu čiarového kódu

Optimálna farebná kombinácia čiarového kódu je čierno-biela (čierne čiary na bielom podklade). Použité môžu byť aj iné farebné kombinácie.

 • Čiary v čiarových kódoch GS1 musia byť vytlačené tmavými farbami (napr. čierna, tmavo-modrá, tmavo-hnedá alebo tmavo-zelená).
 • Čiary sa majú vždy skladať len z jednej vrstvy farby.
 • Podklad aj svetlé okraje v čiarových kódoch GS1 musia byť svetlej farby (napr. bielej).
 • Okrem toho môžu byť ako podklad použité červenkasté farby (napr. oranžová, ružová, broskyňová, svetlo-žltá). Väčšina skenerov pracuje v červenom spektre svetla, preto sú preň tieto farby v podstate neviditeľné a z toho dôvodu sa nesmú použiť na tlač čiar.
 • Vo väčšine prípadov sa podklad pod čiarový kód netlačí, využíva sa farba materiálu na ktorý sa tlačí. Ak sa však tlačí podkladová farba, potom sa musí skladať len z jednej vrstvy.
 • Ak tlačíte niekoľko vrstiev, aby ste pretlačili priesvitný obal, potom sa má každá vrstva farby vytlačiť ako plná plocha.
 • Ak používate jemný raster na to, aby ste na povrch naniesli viac farby, dávajte pozor, aby pri tlači raster nevytváral žiadne prázdne miesta (škvrny).
 • Ak si nie ste istí, či ste zvolili správnu farebnú kombináciu, kontaktujte GS1 Slovakia alebo skúseného tlačiara.

Krok 9: Zvoľte umiestnenie čiarového kódu

Keď hovoríme o umiestnení čiarového kódu, myslíme tým jeho umiestnenie v grafike. Tu je dôležité poznať aj samotný proces balenia. Odporúčame, aby ste tento krok konzultovali s oddelením, ktoré má na starosti balenie, nakoľko čiarový kód sa môže balením znehodnotiť alebo prekryť, môže presahovať cez roh, alebo môže byť v bode zvaru, prípadne prekrytý ďalšou vrstvou.

Ak ste už vybrali vhodné umiestnenie, potom je vhodné kontaktovať tlačiara, ktorý odporučí vhodnú rotáciu čiarového kódu. Pri niektorých spôsoboch tlače sa musí čiarový kód tlačiť napríklad v smere tlače alebo rastra.

V prípade flexotlače by mali byť čiary rovnobežne v smere kotúča, v tzv. plotovej orientácii (ako tyčky plota). Ak majú byť čiary kolmo k smeru tlače, hovoríme o rebríkovej orientácii. Pokúste sa vyhnúť umiestneniu čiarového kódu na okraji formového valca, môže sa deformovať.

Pri sieťotlači alebo hĺbkotlači má byť čiarový kód umiestnený rovnobežne so štruktúrou jamiek/buniek na rastri alebo na valci, dosiahne sa tým hladší okraj.

Krok 10: Vyhodnoťte kvalitu čiarových kódov

Medzinárodná norma ISO/IEC 15416 Špecifikácie skúšok kvality tlače opisuje metódy hodnotenia kvality vytlačených čiarových kódov. ISO verifikátor sa na čiarový kód pozerá tak, ako bežný skener, ale naviac dokáže učiť aj stupeň kvality čiarového kódu.

Organizácie GS1 využívajú na hodnotenie kvality čiarových kódov metódu podľa ISO/IEC a minimálne stupne kvality sú rôzne podľa typu čiarového kódu GS1, podľa toho, kde sa budú používať alebo aké identifikačné obsahujú. Okrem minimálneho stupňa kvality, GS1 presne vymedzuje aj šírku apertúry a vlnovú dĺžku verifikátora.

GS1 Slovakia poskytuje kontrolu kvality tlače prostredníctvom dcérskej organizácie EAN Slovakia, s.r.o. Ak máte záujem o kontrolu kvality čiarových kódov, pošlite na našu poštovú adresu výtlačky obalov (resp. finálne výrobky).