• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

2d-kody-zdravotnictvodebug

2D kódy

Do systému GS1 patria aj dvojrozmerné kódy - GS1 Datamatrix a GS1 QR.  Existujú aj voľne použiteľné kódy Datamatrix a QR. Tieto dve verzie kódov sa líšia tým, ako sa do nich kódujú dáta.

Voľne dostupné kódy Datamatrix a QR

Do voľne dostupného dvojrozmerného kódu zakódujete akúkoľvek informáciu (meno, web stránku, vizitku, atď). Na webe je množstvo stránok, ktoré vám umožnia kód zakódovať a aplikáciou v mobilnom telefóne zakódovanú informáciu dekódovať.

Štandardizované kódy GS1 Datamatrix a GS1 QR

Do čiarových kódov v systéme GS1 sa kódujú údaje vždy pomocou tzv. aplikačných identifikátorov. Z nich je jasný formát aj štruktúra zakódovaných dát (rovnako sa kódujú dáta do čiarového kódu GS1-128 a GS1 Databar).

Štandardizované dvojrozmerné čiarové kódy je možné používať len pre vybrané oblasti (napríklad zdravotníctvo). V súčasnosti nie je možné použiť 2D kód namiesto kódu EAN-13 na maloobchodnom spotrebiteľskom balení.