• Prideliť ďalšie kódy
 • Odhlásiť kódy
 • Zmeniť fakturačné údaje
 • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Požiadavky na používateľa:
 • dohoda s obchodným partnerom o akceptácii elektronických správ (objednávka, dodací list, faktúra...), poprípade aj elektronického podpisu
 • prístup na internet
 • emailová schránka
Nevyhnutné súčasti:
 • GLN číslo (globálne lokalizačné číslo)
  • Ak ste členom združenia GS1 Slovakia, resp. máte licenciu od spoločnosti EAN Slovakia, GLN číslo máte už pridelené. Nájdete ho na rozhodnutí, ktoré ste obdržali po registrácii (právnické osoby, fyzické osoby).
  • Ak nie ste členom GS1 Slovakia, resp. nevlastníte licenciu od EAN Slovakia, zaregistrujte sa (právnická osoba, fyzická osoba). V bode x.2.4 registrácie vyznačte počet GLN čísel, o ktoré žiadate (obyčajne jedno).
 • komunikačný kanál alebo tzv. sieť VAN
  • Zabezpečuje, že správa v štandardizovanom formáte príde z bodu A (od Vás) do požadovaného bodu B (Vášmu obchodnému partnerovi).
  • Službu poskytuje EAN Slovakia - .
 • softvérový konvertor
  • Zabezpečuje prevod informácii z Vášho informačného systému do medzinárodne štandardizovaného formátu (EANCOM) a naopak.
  • Odporúčame softvérové vybavenie od našich technických členov (v možnosti sortiment zvoľte EDI/EDIFACT/EANCOM).


Obr. Nevyhnutné Súčasti EDI