• Prideliť ďalšie kódy
 • Odhlásiť kódy
 • Zmeniť fakturačné údaje
 • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

mobilecom-autentifikaciadebug

MobileCom - autentifikácia

Spotrebitelia môžu využívať mobilné technológie pri zisťovaní pravosti výrobku a spoločnosti pri odhaľovaní ilegálneho uvedenia výrobku na paralelné trhy.

Pridaním čiarového kódu so sériovým číslom na obchodnú jednotku dokážu výrobcovia zabezpečiť možnosť prvostupňovej kontroly výrobku. Spotrebitelia, alebo entity vo vyššom stupni dodávateľsko-odberateľského reťazca, môžu skenovať tovar pomocou mobilného telefónu a overiť si v centrálnej databáze pravosť výrobku. Môže sa to stať nástrojom na rozsiahle zisťovanie a sledovanie abnormalít.

Existujú dve skupiny aktívnych účastníkov, ktoré majú zaujem o takýto systém. V prvom rade sú to spotrebitelia, ktorí by si mohli zisťovať, či pri konkrétnom výrobku (napr. lieky nakúpené z internetu) existuje problém s autenticitou (jeho jedinečná identifikácia bola už použitá v inej súvislosti alebo na inom mieste). Ďalej sú to výrobcovia, vládne organizácie (ako colníctvo) alebo asociácie (napr. spotrebiteľská asociácia), ktorí môžu preveriť predaj určitých výrobkov na nesprávnom trhu.

Aby bola možná autentifikácia na úrovni obchodnej jednotky, je nutné použiť GTIN spolu so sériovým číslom. Na overenie korektného trhu by malo byť postačujúce GTIN spolu s číslom šarže.


Obr. Základný scenár

Falšovanie je globálny problém obchodu. WCO odhaduje, že falšovanie predstavuje 5-7% globálneho obchodu s tovarom, čo v roku 2006 zodpovedalo ušlému zisku z predaja vo výške $512 miliárd. Správa vydaná OECD indikuje, že medzinárodný obchod falšovaných alebo pirátskych výrobkoch mohol v roku 2005 dosahovať $200 miliárd. Táto suma neobsahuje falšované a pirátske výrobky, ktoré boli vyrobené a spotrebované na domácom trhu a značný objem pirátskych digitálnych výrobkov distribuovaných cez internet. Ak sa tieto položky prirátali, celkový rozmer falšovania a pirátstva na celom svete by mohol dosahovať o niekoľko stoviek miliárd dolárov viac. Falšovanie sa týka najmä zdravotníctva a sektorov, kde sa nachádza tovar s vysokou cenou, ako víno a destiláty alebo luxusný tovar.

Obchodné výhody

 • prvostupňová kontrola autenticity
 • nástroj na boj s falšovaným tovarom
 • znížené straty z príjmov z falšovania
 • ochrana značky
 • ochrana predaja obmedzením šedých a paralelných trhov.
 • organizácie ako colníctvo sa môžu zamerať na vysokorizikové zásielky namiesto falšovaných výrobkov

 

Spotrebiteľské výhody

 • Zvýšená dôvera
 • Väčšia kontrola nad informáciami
 •