• Prideliť ďalšie kódy
 • Odhlásiť kódy
 • Zmeniť fakturačné údaje
 • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

mobilecom-baleniedebug

MobileCom - virtuálne balenie / rozšírená obalová informácia

Zmyslom rozšíreného / virtuálneho balenia je poskytnúť dodatočné informácie o produkte. Spotrebiteľ zosníma čiarový kód na výrobku pomocou svojho mobilného telefónu, pripojí sa do siete (lokálnej/internet) a získa dodatočné informácie o výrobku.

Príklad 1:
Spotrebiteľ je v zahraničí. Kúpi si liek v lekárni, ale chce si byť istý, že dostatočne porozumel inštrukciám o dávkovaní, ktoré mu dal lekárnik. Zosníma čiarový kód na obale, aby si prečítal dávkovanie v svojom vlastnom jazyku.

Príklad 2:
Spotrebiteľ sa obáva alergénov vo výrobku, ktorý práve kúpil. Zosnímaním čiarového kódu na obale výrobku je možný prístup k väčšiemu množstvu informácií vrátane informácie o alergénoch vo výrobku.

Rovnaký koncept je možné použiť pri získavaní nutričných hodnôt alebo inštrukcii pre skladovanie výrobku, garanciu alebo recykláciu.


Obr. Základný scenár

Preddefinovanie svojich peferencií zákazníkom, resp. vybratie typu informácie, ktorá ho zaujíma, sa stane extrémne významným prvkom pre obchodné spoločnosti aj spotrebiteľov, pretože je to informácia osobná a týka sa priamo jeho potrieb. Táto vízia virtuálneho balenia dáva obchodným spoločnostiam možnosť vstúpiť do dialógu so svojimi spotrebiteľmi, pričom informácia sa vymieňa na oboch stranách a obe strany získavajú výhody.

Možnosti virtuálneho balenia nemajú hranice. Poskytuje riešenie na:

 • požiadavky spotrebiteľov na dodatočné informácie
 • limitovaný priestor na obale
 • statickú podstatu informácie na obale

 

Obchodné výhody

 • bohatšie a kompletnejšie údaje o správaní kupujúceho umožňujú robiť lepšie rozhodnutia a ostrejšie kampane
 • lepšie služby zákazníkom
 • odlišnosť od konkurencie
 • zvýšená dôvera v značku vďaka transparentnosti
 • pomoc pri rozhodnutiach o kúpe priamo na mieste (napr. alergény, vysledovateľnosť)
 • širšie publikum
 • aktuálne informácie
 • ľahšia internacionalizácia výrobku (napr. rôzne jazyky)

 

Spotrebiteľské výhody

 • kontrola nad získanými informáciami
 • správna informácia v správnom čase v správnom formáte (napr. jazyk)
 • informácie dostupné kdekoľvek, kedykoľvek, pre akýkoľvek výrobok
 • osobnejšia informácia (profilovanie)
 • jednoduchšie použitie pre spotrebiteľov (napr. možnosť zmeniť veľkosť textu, vysvetliť skratku)