• Prideliť ďalšie kódy
 • Odhlásiť kódy
 • Zmeniť fakturačné údaje
 • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

mobilecom-digitalny-obsahdebug

MobileCom - nákup a predaj digitálneho obsahu

Množstvo digitálneho obsahu (vyzváňacie tóny, tapety, hudba, hry, filmy, elektronické knihy) sa exponenciálne zvyšuje. Bez jasného spôsobu identifikácie digitálneho obsahu majú spoločnosti ťažkosti s manažovaním daného obsahu. Tak ako existuje potreba jednoznačnej identifikácie fyzického objektu, aj nehmotné / digitálne výrobky predávané cez mobilné telefóny by mali prínos z komplexného identifikačného systému.

Poskytovateľ digitálnej hudby potrebuje systém na jednoznačnú identifikáciu predaných piesní, aby ich mohol efektívnejšie manažovať vo svojom vnútornom systéme. Spotrebiteľ môže použiť službu na svojom mobilnom telefóne na kúpu piesne a stiahnutie priamo do svojho mobilu.


Obr. Základný scenár

Obchodné výhody

 • jeden systém na identifikáciu digitálneho obsahu
 • globálna jednoznačnosť
 • jednoduchosť integrácie "online" aj "offline" databáz
 • viac predaného digitálneho obsahu
 • digitálny tovar je možné použiť ako ďalší reklamný nástroj
 • na rozdiel od fyzického tovaru je možné dodať digitálne výrobky priamo k zákazníkom a rýchlo odpovedať na jeho potreby
 • výrobok je možné identifikovať na rôznych úrovniach (album a pieseň, časť knihy a časopis)

 

Spotrebiteľské výhody

 • možnosť predať "offline" obsah ako knihy a CD je jednoduché pomocou existujúcich čiarových kódov
 • používateľ si môže vybrať individuálny obsah, ktorý sa mu páči, namiesto kúpy celého balíka