• Prideliť ďalšie kódy
 • Odhlásiť kódy
 • Zmeniť fakturačné údaje
 • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

mobilecom-kuponydebug

MobileCom - digitálne kupóny

Digitálne kupóny prinášajú značné výhody, ktoré sa týkajú zefektívnenia reťazca spracovania kupónov od spotrebiteľov po vydavateľov kupónov. Zahŕňajú znížené náklady, rýchlejšie výsledky kampaní a zníženú chybovosť. Navyše digitálne kupóny vytvárajú značné príležitosti, keďže umožňujú cielené kampane, ktoré spĺňajú potreby spotrebiteľov. Vo všeobecnosti predstavujú digitálne kupóny príležitosť pre lepšiu návratnosť reklamných investícií.

Príklad 1:
Majiteľ značky propaguje nový výrobok v časopise spolu s mobilným kupónom vo forme čiarového kódu. Spotrebiteľ získa kupón zosnímaním čiarového kódu pomocou svojho mobilu. Potom si môže uplatniť kupón prezentovaním svojho mobilu, ktorý je možné prečítať pri pokladniach. Pokladňový systém automaticky odošle zrážku majiteľovi značky, ktorý automaticky vyplatí obchodníka.


Obr.1 Základný scenár - jednoduché digitálne kupóny

Príklad 2:
Majiteľ značky alebo obchodník propaguje vernostný program na svojich výrobkoch, v časopisoch/novinách alebo iných médiách pomocou 2D čiarového kódu, ktorý obsahuje linku na internetovú stránku. Spotrebiteľ, ktorého to zaujme, si zosníma čiarový kód, otvorí si stránku a vstúpi do vernostného programu. Následne dostane spotrebiteľ priamo na svoj mobilný telefón kupóny, ktoré si môže uplatniť pri pokladniach. Pri pokladni sa kupón zosníma priamo z mobilu. Obchodníkov informačný systém následne odošle kupón majiteľovi značky, ktorý automaticky spracuje platbu. Informácie o uplatnených kupónoch sa uchovávajú v databáze vernostného programu. Časom sa v databáze vytvorí spotrebiteľov profil, aby sa mobilné kupóny zasielali cielenejšie. Spotrebiteľ môže vernostný program požiadať o špecifické kupóny zaslaním SMS alebo mobilného e-mailu, ktorý obsahuje názvy obľúbených značiek.


Obr.2 Základný scenár - pokročilé digitálne kupóny

Obchodné výhody

 • lepšia angažovanosť spotrebiteľov vďaka lepšej skúsenosti s kupónmi
 • rýchlejšie, lepšie a spoľahlivejšie výsledky z kupónových kampaní
 • zníženie podvodov (schopnosť autentifikovať transakciu a redukovať tak výskyty zneužitia)
 • zníženie nákladov pre celú kupónovú reťaz (efektívnejšie, znížené poplatky tretím stranám) a lepšia návratnosť reklamných investícií
 • rýchlejší a efektívnejší proces uplatnenia kupónov a platobný proces eliminujúci papier
 • bohatšia informácia v reálnom čase umožňuje lepší náhľad na spotrebiteľa, lepšie rozhodnutia a ostrejšie a cielenejšie kampane
 • lepšie pripravené kupónové kampane - správni spotrebitelia oslovení prispôsobenými programami na základe ich skutočných potrieb a spotrebiteľských zvykov, čo vedie k vyššej miere odozvy
 • kratší čas k trhu umožňuje konať rýchlejšie pri živých reklamách
 • priateľské k prostrediu - nevyužíva sa žiaden papier
 • príležitosť na obojsmernú komunikáciu a spätnú väzbu (spotrebitelia môžu poskytnúť dodatočnú informáciu o tom, prečo kupón odmietli, aby ďalší kupón bol vylepšený)
 • znížený čas pri pokladni

 

Spotrebiteľské výhody

 • praktickejšie ako vystrihovanie papierových kupónov a ich nosenie v peňaženke
 • prijímať cielenejšie ponuky
 • lepšia skúsenosť s kupónmi
 • znížená miera straty kupónov
 • kupón je pohodlným spôsobom dostupný kedykoľvek, nie je nutné plánovať dopredu
 • spotrebitelia môžu profitovať a byť ovplyvnení kupónmi v "momente pravdy" pred regálom
 • znížený čas pri pokladni