• Prideliť ďalšie kódy
 • Odhlásiť kódy
 • Zmeniť fakturačné údaje
 • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

mobilecom-objednavaniedebug

MobileCom - objednávanie (mobilné EDI)

Dodávatelia dostávajú od rôznych obchodníkov veľké množstvo objednávok neautomaticky (obyčajne telefonicky alebo faxom). Značný čas v dodávateľsko-odberateľskom reťazci zaberá práve proces objednávania, kde existuje veľký priestor na zvýšenie efektivity.

Príklad:
Vlastník malého obchodíka použije svoj mobilný telefón na objednávku výrobkov tým, že zosníma čiarové kódy na obaloch výrobkov (prepravkách / paletách) a za pomoci jednoduchej aplikácie zadá požadované množstvá. Dodávateľ dostane elektronickú správu, ktorá sa automaticky spracuje v jeho systéme. Rovnakým spôsobom je možno informovať zákazníka o expedícii alebo dodávke tovaru. Tak ako Web EDI predstavuje podmnožinu EDI správ, aj Mobilné EDI sa môže skladať z množiny základných správ EDI, ktoré sú nutné na jednoduchú prevádzku.


Obr. Základný scenár

Obchodné výhody (dodávateľ)

 • šetrenie času, keďže sa objednávky vykonávajú elektronicky
 • menšia chybovosť
 • potenciálne vyšší predaj, keďže proces objednávania je jednoduchší
 • automatizácia procesu objednávania (aj malí zákazníci majú výhody z EDI)
 • jednoduchší a rýchlejší dodávateľsko-odberateľský reťazec

 

Obchodné výhody (príjemca)

 • šetrenie času
 • menšia chybovosť
 • jednoduché použitie
 • nie je potrebná pokročilá technológia