• Prideliť ďalšie kódy
 • Odhlásiť kódy
 • Zmeniť fakturačné údaje
 • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Najčastejšie otázky

Registrácia - pridelenie kódov

EANonline - pridelenie nových kódov, evidencia EAN kódov, zmena údajov

Používanie kódov

EDI

Potrebujeme na svoje výrobky čiarové kódy EAN. Čo máme urobiť?

Na našej stránke v časti čiarové kódy zvoľte možnosť "ešte nemáme žiadne kódy". V prvom kroku si zvolíte druh výrobku, na ktorý potrebujete kódy a postupne sa preklikáte až k zmluve.

späť na začiatok

Ako rýchlo nám budú pridelené čiarové kódy?

Keď dostaneme Vašu zmluvu poštou, na základe informácii z nej vystavíme preddavkovú faktúru. Po pripísaní úhrady alebo zaslaní dokladu o úhrade pridelíme kódy. Dĺžka času teda závisí od toho, kedy dostaneme zmluvu a kedy faktúru uhradíte.

späť na začiatok

Aký je rozdiel medzi GTIN a čiarovým kódom EAN?

GTIN je číslo zakódované v čiarovom kód EAN. Na základe zmluvy prideľujeme len čísla GTIN, ktoré si do podoby čiarového transformujú samotní používatelia alebo grafici, ktorí pripravujú obaly.

späť na začiatok

Kto má prideliť výrobku EAN kód?

Ten, kto ich vo svojom mene dodáva na trh. Môže to byť výrobca, obchodník alebo distribútor. V prvom rade je to vlastník obchodnej značky daného výrobku.

späť na začiatok

Je používanie kódov EAN povinné?

Nie. Vaši odberatelia ale môžu požadovať, aby ste na svojich výrobkoch mali EAN kód. Je to z toho dôvodu, aby si mohli zjednodušiť a zautomatizovať predaj tovaru.

späť na začiatok

Koľko stojí používanie čiarových kódov?

V časti čiarové kódy / cenník nájdete rozpísané ceny za jednotlivé položky. Pri prvej registrácii sa na budúceho používateľa vzťahuje jednorazová položka vstupný príspevok a ročný príspevok za typ a množstvo kódov, ktoré požaduje. V ďalších rokoch platí používateľ len ročný príspevok podľa typu a množstva kódov, ktoré používa.
Každý používateľ má pridelené aj jedno lokalizačné číslo (tzv. GLN), ktoré jednoznačne identifikuje používateľa na celosvetovej úrovni. Toto číslo sa používa najmä pri elektronickej komunikácii s obchodnými partnermi.

späť na začiatok

Čo je EANonline?

EANonline je služba, ktorá našim členom umožní, aby si viedli evidenciu pridelených EAN kódov na internete. Všetky kódy sú týmto k dispozícií kedykoľvek a kdekoľvek, kde je prístup na internet. Často sa totiž stáva, že človek zodpovedný za evidenciu EAN kódov odíde z firmy a jeho nástupca nevie, ktorým výrobkom boli aké čísla pridelené.

späť na začiatok

Na čo slúži EANonline?

 • v "Kontaktoch" nájdete svoje registrované kontaktné údaje.
 • v "Mojich číslach" nájdete všetky GS1 čísla registrované na Vašu spoločnosť, môžete si pridávať názvy výrobkov a viesť si evidenciu o pridelených číslach.
 • v "Zmenách v zmluve" môžete aktualizovať svoje údaje na zmluve, poprípade prihlásiť nove kódy alebo odhlásiť existujúce.

späť na začiatok

Ako sa mám zaregistrovať do EANonline?

V pravom hornom rohu kliknite na "EANonline PRIHLÁSENIE". Pred prvým použitím kliknite na registrácia/generovanie hesla, zadajte Vaše GLN číslo a kliknite odoslať. Na emailovú adresu, ktorú ste uviedli na zmluve príde Vaše prihlasovacie heslo.

späť na začiatok

Ako sa prihlásim do EANonline?

V pravom hornom rohu hlavnej stránky kliknite na "EANonline PRIHLÁSENIE" a vpíšte Vaše GLN a heslo, ktoré ste dostali e-mailom.

späť na začiatok

Prečo sa nemôžem registrovať do EANonline?

Dôvody môžu byť viaceré:

 • Zadali ste zlé GLN číslo. Skúste si ho skontrolovať s Vaším rozhodnutím.
 • Nemáte u nás registrovanú e-mailovú adresu. Telefonicky nám ju môžete kedykoľvek oznámiť.
 • Stali ste sa členom GS1 Slovakia / EAN Slovakia len dnes, preto sa budete môcť registrovať v EANonline až nasledujúci pracovný deň.

späť na začiatok

Prečo sa nemôžem prihlásiť do EANonline, aj keď svoje GLN a heslo poznám?

Ak ste si istí, že ste správne zadali oba prihlasovacie údaje (GLN a heslo), potom ste zrejme nezaplatili Váš ročný poplatok a účet v EANonline sa Vám zablokoval. Alebo niekto iný z Vašej spoločnosti má tiež prístup do EANonline a zmenil heslo.

späť na začiatok

Čo mám robiť, ak mi prihlasovacie údaje do EANonline neprišli?

Skúste pozrieť v svojom priečinku pre nevyžiadanú poštu „spam“, či odoslaný e-mail s týmito údajmi nebol vyhodnotený ako nevyžiadaná pošta „spam“. Ak ste e-mail ani tam nenašli, zavolajte nám a my Vám ho prepošleme.

späť na začiatok

Pridelili ste mi rozsah EAN kódov, čo s nimi ďalej?

Najskôr je potrebné, aby ste si vytvorili databázu svojich výrobkov. Ku každému EAN číslu priradíte názov výrobku. Databázu si vytvoríte na internete v aplikácii EANonline. EAN číslo a názov výrobku dáte tlačiarovi/grafikovi, ktorý z čísla vytvorí čiarový kód EAN a ten sa stane súčasťou grafiky etikety alebo obalu. Do objednávky grafiky/tlače zahrňte požiadavku na kvalitu kódu - "čiarový kód EAN v súlade s ISO/IEC 15420". Prípadne si ku kódu vyžiadajte certifikát kvality v súlade s ISO/IEC 15416. Náklady na nekvalitu tak prenesiete na dodávateľa obalov. Niektorí obchodníci vracajú tovar s nečitateľnými kódmi späť výrobcovi.

späť na začiatok

Dáme si vyrobiť výrobky v zahraničí, môžeme si ich označiť našim EAN kódom?

Áno.

späť na začiatok

Odberateľ od nás požaduje aj označovanie kartónov a paliet. Potrebujem na to ďalšie povolenie?

Používanie kódov ITF-14 a GS1-128 je súčasťou Vašich ročných príspevkov a teda od nás ďalšie povolenie nepotrebujete. Jedinou podmienkou je, že dodržíte štandardy GS1. Podrobnejšie informácie o použití týchto kódov získate na našej www stránke v časti čiarové kódy / typy čiarových kódov pre veľkoobchod a logistiku.

späť na začiatok

Dovážam tovar. Musím sa zaregistrovať a prideliť mu EAN číslo?

 • Nie, ak je už tovar označený čiarovým kódom EAN/UPC.
 • Áno, ak tovar prebaľujete pre konečného spotrebiteľa a v svojom mene ho dodávate na trh.

späť na začiatok

Mám dve firmy a jedna už čiarové kódy používa, môžem použiť tie isté čísla aj pre druhú?

Nie, každý právnický subjekt musí byť registrovaný samostatne, pretože EAN číslo nesie informáciu o výrobcovi.

späť na začiatok

Tovar je označený kódmi UPC-A alebo UPC-E. Musím tento tovar preznačiť kódmi EAN?

Nie, obidva kódy sú bez problémov čitateľné všade vo svete.

späť na začiatok

Potrebujem prideliť ďalšie EAN kódy. Čo mám urobiť?

Pridelenie nových kódov sa realizuje cez našu službu EANonline v časti "Zmeny v zmluve/Pridelenie nových kódov".

späť na začiatok

Pripravujeme akciu na podporu predaja (napr. 3 výrobky spojené dokopy, ktoré sa predávajú ako 1 ks). Ako ich označiť?

Tým, že ste spojili niekoľko výrobkov a predávate ich ako jeden konečnému spotrebiteľovi, vytvorili ste vlastne nový výrobok a preto je potrebné prideliť mu nový EAN kód. Výrobky musia byť zabalené tak, aby nebolo možné zosnímať čiarové kódy jednotlivých výrobkov. Pokladník pri predaji musí mať k dispozícii len jeden nový EAN kód, ktorý môže zosnímať.

späť na začiatok

Keď už bol čiarový kód pridelený nejakému výrobku a my ho už nevyrábame, môžeme ho prideliť inému výrobku?

Nie. Pretože aj keď výrobok nevyrábate, v databázach obchodníkov bude stále existovať.

späť na začiatok

Pripravili sme skupinové balenie jedného výrobku. Ako ho máme označiť?

 • Ak sa bude takéto skupinové balenie predávať konečnému spotrebiteľovi v maloobchode ako 1 ks (napríklad fólia 6 ks minerálky), potom takémuto skupinovému baleniu treba prideliť nový kód EAN-13 z rozsahu, ktorý máte k dispozícii.
 • Ak sa takéto skupinové balenie (napr. kartón, ktorý obsahuje 36 ks jedného výrobku) bude predávať len vo veľkoobchode, potom mu môžete prideliť buď nový kód EAN-13 z rozsahu, alebo z kódu EAN-13, ktorý je na výrobku vytvoriť nový kód ITF-14. Kód ITF-14 má nižšie požiadavky na kvalitu tlače ako kód EAN-13, vďaka čomu je možné vytlačiť ho aj priamo na kartón.

späť na začiatok

Zmenila sa mi právna forma podnikania, resp. všetky práva a záväzky prevzala nová spoločnosť. Čo mám robiť?

Je potrebne požiadať o zmenu používateľa kódov písomne so všetkými novými údajmi spoločnosti alebo cez službu EANonline. Viac si prečítajte v časti venovanej EANonline na tejto stránke.

späť na začiatok

Naša firma prestala vyrábať alebo označovať výrobky čiarovými kódmi, chcem ukončiť zmluvu. Ako to mám urobiť a ako sa to prejaví na mojej faktúre?

Je potrebné poslať písomnú žiadosť o zrušenie zmluvy. V prípade ak ste riadnym členom GS1 Slovakia a faktúra bola uhradená, bude Vám vrátená alikvotná časť ročného poplatku. Ak ročná faktúra uhradená nebola, vystavíme dobropis na ročnú faktúru a vystavíme novú faktúru na alikvotnú časť za dobu do zrušenia zmluvy. Firmy, ktoré majú pridelenú licenciu od EAN Slovakia, s.r.o. si platia licenciu vždy na kalendárny rok dopredu a preto sa alikvotná časť ročného poplatku nevracia.

späť na začiatok

Vyrábam výrobok, ktorý balím v rozličných gramážach. Treba pre každú gramáž nový EAN kód?

Áno.

späť na začiatok

Vyrábam výrobok v rozličných príchutiach. Treba pre každú príchuť nový EAN kód?

Áno.

späť na začiatok

Kedy zmeniť čiarový kód na výrobku?

Pri zmene výrobku treba zmeniť aj GTIN / EAN kód. Pozrite si typické príklady zmien s riešením.

späť na začiatok

Čo je to EDI a čo na to potrebujem?

GS1 eCom (známe aj pod označením EDI) je elektronická výmena údajov. Transakcie ako objednávka, faktúra a dodací list je možné vymieňať si s obchodným partnerom pomocou štruktúrovaných elektronických správ. Zvyšuje to efektívnosť a znižuje chybovosť, pretože takéto správy dokáže počítač spracovať bez zásahu človeka. Základné požiadavky na EDI.

späť na začiatok

Odberateľ požaduje EAN spoločnosti pre EDI. Čo je to a ako ho získať?

EAN číslo pre EDI sa nazýva GLN - Globálne lokalizačné číslo. Toto číslo identifikuje spoločnosť ako právny subjekt jedinečne na celom svete. GLN sa využíva pri EDI komunikácii, alebo elektronickej výmene obchodných dokumentov ako sú objednávky, faktúry a dodacie listy. Každá spoločnosť, ktorá už je členom GS1 Slovakia/EAN Slovakia má pridelené minimálne jedno GLN číslo. Informácie o registrácii novej firmy nájdete v časti registrácia.

späť na začiatok