• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla
GS1 Slovakia je jedinou licencovanou organizáciou pre registráciu do systému GS1 na území Slovenskej republiky.

Novinky

Boj proti falošným liekom pokračuje

Včera 9.2. vyšlo DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/161, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES o ustanovenia týkajúce sa podrobných pravidiel bezpečnostných prvkov uvádzaných na obale liekov na humánne použitie. Jeho celé znenie môžete nájsť na tejto stránke.

To konkrétne znamená, že prechodná lehota na vykonanie požiadaviek začína 9.2. 2016 a skončí 9. februára 2019. Niektoré členské krajiny majú predĺžené prechodné obdobie do roku 2025, ale Slovensko medzi nimi nie je.

Nariadenie sa týka liekov na predpis na trhu EÚ.

Hlavným prvkom na identifikáciu a označovanie je kód Datamatrix na sekundárnej úrovni balenia. Kód bude obsahovať jedinečné produktové číslo (GTIN), číslo šarže, dátum exspirácie a sériové číslo.

Na výmenu dát slúži systém, ktorý bude udržiavaný používateľmi (hlavne výrobcami liekov) pod záštitou Európskej organizácie pre verifikáciu liekov (European Medicine Verification Organisation EMVO). Identifikačné údaje na liekoch bude do systému zadávať výrobca a ostatní aktéri v distribučnom reťazci budú po načítaní kódu ubezpečení o pravosti výrobku.
Jedná sa o celosvetovo jedinečný systém vysledovateľnosti a verifikácie liekov od výroby až po pacienta.

 

Ladislav Janco

 

» Archív noviniekNovinky GS1

Majte vždy aktuálne informácie zo sveta štandardov GS1 a buďte informovaní medzi prvými vďaka nášmu newsletteru Novinky 858.

Váš e-mail je u nás v bezpečí a nebudeme ho zahlcovať zbytočným spamom, len adresnými užitočnými informáciami.