• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla
GS1 Slovakia je jedinou licencovanou organizáciou pre registráciu do systému GS1 na území Slovenskej republiky.

Novinky

Uznesenie valného zhromaždenia

Dňa 8. apríla 2016 sa v zmysle stanov konalo valné zhromaždenie združenia GS1 Slovakia. Valné zhromaždenie sa konalo podľa plánovaného programu a bolo uznášaniaschopné.

Uznesenie Valného zhromaždenia GS1 Slovakia.

Podrobná správa o činnosti je uvedená vo výročnej správe za rok 2015.

Marianna Revallová

» Archív noviniekNovinky GS1

Majte vždy aktuálne informácie zo sveta štandardov GS1 a buďte informovaní medzi prvými vďaka nášmu newsletteru Novinky 858.

Váš e-mail je u nás v bezpečí a nebudeme ho zahlcovať zbytočným spamom, len adresnými užitočnými informáciami.