• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Novinky

Prefix 26 pre výrobky s premenlivou hmotnosťou

Ako sme Vás už informovali v marci tohto roku, kódy pre výrobky s premenlivou hmotnosťou, ktoré začínajú číslom 27 a 29 sa nám míňajú. Tovarom s premenlivou hmotnosťou budeme prideľovať kódy s novým prefixom „26“.


Do informačného systému je potrebné zadať rovnakú logiku, ako v prípade kódov začínajúcich prefixom 27 a 29.


Štruktúra kódu s prefixom 26,27 a 29 bude rovnaká.
26 XXXX k HHHHH K
27 XXXX k HHHHH K
29 XXXX k HHHHH K
(X – identifikácia výrobcu a výrobku, k – vnútorná kontrolná číslica, H – hmotnosť v gramoch, K – kontrolná číslica)
 
O zmene budeme informovať aj obchodné siete.


Doteraz pridelené kódy s prefixom 27 a 29 ostávajú naďalej v platnosti. Kódy s prefixami 26, 27 a 29 sú platné len na území krajiny, v ktorej boli pridelené.
Pamätajte na to, že kódy s premenlivou hmotnosťou po odhlásení bežne prideľujeme inej firme. Ak opäť začnete vyrábať výrobok, ktorého kód ste u nás odhlásili, potom takémuto výrobku treba prideliť nový kód, pretože ten pôvodný môže mať už iná firma.

Odporúčame, aby ste používali aplikáciu EANonline a budete mať 100% istotu, že používate kódy správne a ak budete mať akékoľvek otázky, obráťte sa na nás.


Ak nastane situácia, že odberateľ nechce prijať tovar s novým prefixom, potom kontaktujte GS1 Slovakia.Ladislav Janco

» Archív noviniek