• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Novinky

Recyklácia EAN kódov? Možno už nie na dlho.

Okrem špecifických odvetví ako napr. zdravotníctvo, doteraz používaný model povoľuje znovu použitie kódu po uplynutí doby, ktorú výrobca považuje za dostatočnú na to, aby sa výrobok už nevyskytoval v distribučnom reťazci. Zväčša sme odporúčali počkať aspoň štyri roky.

Obchod sa mení a momentálne sa najväčšími používateľmi GS1 štandardov stávajú veľké online spoločnosti, ako Amazon, Ebay, Google a Alibaba. Z pohľadu internetu väčšina výrobkov online priestor nikdy neopustí, ani potom, ako sa už nevyrábajú. Zákazníci a používatelia vyhľadávačov neustále potrebujú informácie o výrobkoch a GTIN je jediný identifikátor, ktorý im umožňuje presne výrobok lokalizovať. Pri znovupoužití GTIN sa istota správneho vyhľadávania ale znižuje.

Aj niektorí veľkí výrobcovia už upustili od recyklácie kódov, lebo aj v ich systémoch sú výrobky dlhšie, ako je ich životnosť na trhu. V nasledujúcich rokoch preto môžeme očakávať čoraz väčší tlak na plošný zákaz recyklácie GTIN.

 

Ladislav Janco

 

» Archív noviniek