• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Novinky

Nová verzia GS1 XML

V pondelok 6.3.2017 vydala organizácia GS1 novú verziu štandardu GS1 XML, ktorý patrí do skupiny štandardov GS1 na zdieľanie a výmenu informácií.

V novej verzii 3.3 je zohľadnených takmer 100 požiadaviek používateľov na zmenu. Za zmenu s najväčším dopadom na používateľov možno s určitosťou označiť zmenu povinného používania identifikačných čísel GS1 na nepovinné.

Napriek tejto zmene je používanie jedinečných identifikátorov GS1 kľúčové a napomáha pri eliminácii chybovosti a zamedzuje redundantné posielanie údajov. Avšak, ako ukazuje prax, v niektorých prípadoch nie je možné ich použiť.

Ostatné zmeny v novej verzii sa dotýkajú oblasti B2C, používania GS1 XML v ERP systémoch, využitia GS1 XML pri preprave hotovosti (CashEDI) ako aj ďalšieho zjednotenia štandardov GS1 XML a GS1 EANCOM.

Linka na GS1 XML verziu 3.3.

Martin Beňo

» Archív noviniek