• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Novinky

GS1 štandardy už aj v poštovom sektore

Členovia Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) zverejnili technickú špecifikáciu (TS 17073) pre poštové služby - rozhranie pre cezhraničné balíkové zásielky. Pre označovanie balíkových zásielok bol vybraný identifikátor GS1 SSCC, čo umožní  interoperabilitu medzi všetkými stranami v sieti dodávania balíkových zásielok.

Je to výsledok spoločného úsilia zástupcov poštových organizácií, online maloobchodníkov, dopravcov, poskytovateľov expresných a balíkových služieb. Je súčasťou stratégie Európskej komisie "Jednotný digitálny trh: odstránenie prekážok na odhalenie príležitostí na internete".

To, že organizácia GS1 hrá dôležitú úlohu pri tvorbe štandardizovaného riešenia balíkovej etikety  potvrdzuje fakt, že CEN určil GS1 Serial Shipping Container Code (SSCC), ako jedinečný identifikátor pre označovanie balíkov, čo umožní  interoperabilitu medzi všetkými stranami v sieti dodávania balíkových zásielok, čo prehľadne popisuje nižšie uvedený obrázok.

Hlavným cieľom je pretransformovať služby cezhraničného doručovania balíkov pomocou jediného štítku umiestneného na balíku, ktorý obsahuje identifikačný kód balíka. Balíkový štítok obsahuje tak SSCC kód ako existujúci UPU S10 čiarový kód, prípadne kód ktorý aj dnes používajú národní poštoví operátori. Implementáciou nového štítka CEN, ktorý používa otvorené globálne štandardy, môžu byť predtým uzavreté siete prepojené a to tak, aby vytvorili dodávateľskú sieť naprieč koncovými bodmi.

Peter Kolarovszki 

» Archív noviniek