• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Novinky

GS1-oficiálny vydavateľ jedinečných identifikátorov zdravotníckeho materiálu

Globálna organizácia GS1 bola Európskou komisiou určená za oficiálneho vydavateľa UDI (Unique Device Identifier – Jedinečného identifikátora zdravotníckeho materiálu) Globálne štandardy GS1 spĺňajú kritériá Európskej komisie na vydávanie UDI, podporujú regulačné orgány EÚ pri zabezpečovaní úspešnej implementácie systému UDI, ako je definované v nariadení EÚ o zdravotníckych pomôckach a v nariadení o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a umožnia výrobcom, aby splnili tieto požiadavky.

Pre viac informácií

https://www.gs1.eu/news/gs1-issuing-entity-for-unique-device-identification-in-europe

ZG

» Archív noviniek