• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Novinky

25 rokov GS1 Slovakia

GS1 Slovakia už 25 rokov pomáha firmám rásť a obchodovať nielen na Slovensku, ale po celom svete.

25 rokov umožňujeme transparentnosť výmenou dôveryhodných údajov a pomáhame obchodu napredovať, zlepšovať jeho efektivitu, bezpečnosť a dlhodobú udržateľnosť.

Ďakujeme členom a používateľom GS1 Slovakia za doterajšiu spoluprácu a dôveru.

GS1 Slovakia

ZG

» Archív noviniek