• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Novinky

Postpoint 2019

GS1 Slovakia Vás ako partner podujatia pozýva na konferenciu Postpoint 2019, ktorá sa koná pod záštitou dekana FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Miloša Poliaka, PhD. 

Pre viac informácií a samotný program konferencie navštívte webovú stránku http://www.postpoint.sk/

ZG

» Archív noviniek