• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Novinky

Valné zhromaždenie GS1 Slovakia 2020

Vážení členovia združenia GS1 Slovakia.

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie GS1 Slovakia, ktoré sa bude konať dňa 22.10.2020 v priestoroch hotela Holiday Inn Žilina.

 

Program:

09:30 Registrácia

10:00 Otvorenie rokovania Valného zhromaždenia

        1. Otvorenie Valného zhromaždenia a vyhodnotenie uznášaniaschopnosti

        2. Schválenie programu Valného zhromaždenia

        3. Voľba predsedu, zapisovateľa a overovateľov zápisnice Valného zhromaždenia

        4. Schválenie vylúčenia člena a potvrdenia členstva v GS1 Slovakia

        5. Schválenie správy o činnosti GS1 Slovakia

        6. Schválenie účtovnej závierky združenia za rok 2019

        7. Správa z interného auditu združenia 

        8. Schválenie navrhovaných zmien stanov

        9. Prezentácia hlavných aktivít a projektov združenia

       10. Hlavné smery rozvoja GS1 Slovakia na roky 2021 a 2022

       11. Voľba a odvolanie členov Dozornej rady, Predstavenstva, Rozhodcovskej komisie

       12. Diskusia

       13. Schválenie uznesení

12:30      Ukončenie Valného zhromaždenia 

 

Materiály:  

Prosím stiahnite si materiály pre Valné zhromaždenie GS1 slovakia.

 

Účasť na Valnom zhromaždení: 

Valného zhromaždenia GS1 Slovakia sa môže zúčastniť len člen GS1 Slovakia, ktorý má uhradený členský a používateľský príspevok. Člen môže hlasovať osobne, a to prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu alebo povereného člena štatutárneho orgánu alebo prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu. 

Svoju účasť na Valnom zhromaždení GS1 Slovakia potvrďte vyplnením registračného formulára do 22.09.2020.

Vaše otázky ohľadom Valného zhromaždenia zodpovieme na telefónnom čísle +421 918 844 140 (p.Gjablová) alebo nás kontaktujte.

» Archív noviniekNovinky GS1

Majte vždy aktuálne informácie zo sveta štandardov GS1 a buďte informovaní medzi prvými vďaka nášmu newsletteru Novinky 858.

Váš e-mail je u nás v bezpečí a nebudeme ho zahlcovať zbytočným spamom, len adresnými užitočnými informáciami.