• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla
GS1 Slovakia je jedinou licencovanou organizáciou pre registráciu do systému GS1 na území Slovenskej republiky.

Novinky

Identifikácia záloh v EDI komunikácii

Od 1.1.2022 sa mení spôsob zálohovania jednorazových obalov na nápoje (zákon č. 302/2019 Z. z.). Dôležitou súčasťou tejto zmeny bude samostatné uvádzanie záloh na faktúrach medzi obchodnými partnermi. Nakoľko množstvo spoločností zasiela faktúry elektronicky formou EDI komunikácie, otvára sa dôležitá otázka, ako to technicky realizovať.

Dobrou správou je, že nie je nutné meniť, resp. dopĺňať, štandardizovanú správu pre EDI faktúru. Združenie GS1 Slovakia pomôže všetkým zúčastneným tým, že pridelí jedinečné čísla GTIN (EAN kódy) na každý druh zálohovacieho poplatku, ktoré budú môcť všetky dotknuté spoločnosti slobodne používať vo svojej EDI komunikácii. Zároveň, ak sa v budúcnosti objavia nové, resp. zmenia existujúce, zálohovacie poplatky, je združenie GS1 Slovakia pripravené na to reagovať.

Vzhľadom na hore uvedené sa budú v EDI komunikácii používať nasledujúce GTIN:

ID poplatku (GTIN) Názov poplatku Poplatok v EUR
 8580000010008  Záloh za zálohovaný obal PET  0,15
 8580000010015  Záloh za zálohovaný obal PLECH  0,15
 8580000010022  Záloh za zálohovaný obal s PRÍPLATKOM*   0,15

* Obal, ktorý nespĺňa požiadavky stanovené v Prílohe č. 2 k zmluve so Správcom zálohového systému (Technická príručka a manuál na označovanie), ale Správca napriek tejto skutočnosti povolí ich registráciu v zálohovom systéme; je to obal, za ktorý platí výrobca príplatok (poplatok nad rámec základného poplatku).

Tieto GTIN čísla (EAN kódy) sa budú používať ako samostatné položky na EDI faktúre, resp. dodacom liste, a výhradne pre účely EDI komunikácie. Nesmú sa uvádzať na obaloch výrobkov!

Okrem toho...

sa združenie GS1 Slovakia rozhodlo adresovať aj starší zákon č. 79/2015 Z. z. - Zákon o odpadoch, ktorý rieši poplatky za opakovane použiteľné obaly. Nakoľko sa jedná o rovnakú problematiku, pridelilo združenie aj ďalšie GTIN, ktoré je možné opäť použiť výhradne v EDI komunikácii:

ID poplatku (GTIN) Názov poplatku Poplatok v EUR
8580000010039 Poplatok za opakovane použiteľný obal SKLO 0,13
8580000010046 Poplatok za opakovane použiteľný obal PREPRAVKA 3,32 3,32
8580000010053 Poplatok za opakovane použiteľný obal PREPRAVKA 1,66 1,66

Recyklácia týchto obalov ostáva v pôvodnom režime a nijako ich neovplyvňuje nový Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje prichádzajúci do platnosti už od januára 2022!

V prípade otázok či nejasností nás kontaktujte na janco@gs1sk.org

 

» Archív noviniekNovinky GS1

Majte vždy aktuálne informácie zo sveta štandardov GS1 a buďte informovaní medzi prvými vďaka nášmu newsletteru Novinky 858.

Váš e-mail je u nás v bezpečí a nebudeme ho zahlcovať zbytočným spamom, len adresnými užitočnými informáciami.