• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Výpočet vnútornej kontrolnej číslice

EAN-13 PH:


 

Čo je vnútorná kontrolná číslica

Vnútorná kontrolná číslica existuje len pri výrobkoch s premenlivou hmotnosťou. Tie majú skutočnú hmotnosť zakódovanú priamo v čiarovom kóde. Vnútornú kontrolnú číslicu obyčajne vypočíta elektronická váha podľa presne definovaného algoritmu z hmotnosti výrobku na váhe. Samotný čiarový kód tak vzniká až v momente, keď je známa skutočná hmotnosť výrobku.

Výrobky, ktoré sa predávajú na základe skutočnej hmotnosti sa, rovnako ako bežné spotrebiteľské výrobky, označujú 13-miestnym čiarovým kódom, avšak na Slovensku začínajú číslami 26, 27, alebo 29 namiesto 858. Zistite viac o výrobkoch s premenlivou hmotnosťou.

Čiarový kód