• Prideliť ďalšie kódy
 • Odhlásiť kódy
 • Zmeniť fakturačné údaje
 • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

GS1 Basic

Základné školenie pre každú firmu, ktorá používa čiarové kódy EAN.

Úlohou školenia je naučiť účastníkov, ako postupovať pri identifikácií výrobkov čiarovými kódmi EAN. Zameriavame sa tak na maloobchodné ako aj veľkoobchodné balenia. Ukážeme si, ako prideľovať EAN čísla, v akých prípadoch EAN čísla ponechať a v akých ich zas zmeniť. Osobitnú pozornosť venujeme technickým požiadavkám na kvalitu čiarových kódov EAN, poukážeme na faktory, ktoré najčastejšie ovplyvňujú ich čitateľnosť a môžu mať negatívny dopad na celý distribučný reťazec.

Prineste si so sebou 3 výrobky z vašej produkcie a pomocou verifikátora a získaných vedomostí sa naučíte ohodnotiť kvalitu čiarových kódov.
 

Program

 • Úvod do systému GS1
 • GTIN, Pojem, spôsoby použitia
 • Typy čiarových kódov GS1
 • Identifikácia maloobchodných balení čiarovým kódom EAN-8, EAN-13
 • Kedy zmeniť GTIN
 • Identifikácia veľkoobchodných balení čiarovým kódom EAN-13, ITF-14
 • Kvalita čiarových kódov
 • Kontrola kvality prinesených kódov