• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

ISO 9001

Združenie GS1 Slovakia je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001 od roku 2004.

Politika kvality

Združenie GS1 Slovakia sa zaväzuje

  • spĺňať a trvalo zlepšovať efektívnosť systému manažérstva kvality;
  • neustále zvyšovať kvalitu služieb pre členov združenia; 
  • zvyšovať pripravenosť členov na prostredie globálneho trhu sprístupňovaním najnovších poznatkov z oblasti identifikačných technológií v rôznych sektoroch;
  • vzdelávať a motivovať zamestnancov pôsobiacich v procesoch k trvalému zvyšovaniu efektivity a kvality;
  • plniť príslušné požiadavky.

Platná od 1.1.2019