• Prideliť ďalšie kódy
 • Odhlásiť kódy
 • Zmeniť fakturačné údaje
 • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

algoritmusdebug

Algoritmus výpočtu kontrolnej číslice

 

 

Pozícia čísla  
číslo P N P N P N P N P N P N P N P N P Kontrolná číslica
GTIN-8                     N8 N7 N6 N5 N4 N3 N2 K1
GTIN-12             N12 N11 N10 N9 N8 N7 N6 N5 N4 N3 N2 K1
GTIN-13           N13 N12 N11 N10 N9 N8 N7 N6 N5 N4 N3 N2 K1
GTIN-14         N14 N13 N12 N11 N10 N9 N8 N7 N6 N5 N4 N3 N2 K1
SSCC N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N11 N10 N9 N8 N7 N6 N5 N4 N3 N2 K1

Vysvetlivky: P = párny, N = nepárny

 1. Súčet všetkých číslic daného kódu na párnych miestach
 2. Výsledok kroku 1 vynásobte 3
 3. Súčet všetkých číslic daného kódu na nepárnych miestach
 4. Súčet výsledkov kroku 2 a 3
 5. Zaokrúhliť výslednú hodnotu kroku 4 na celé desiatky nahor
 6. Odpočítať výslednú hodnotu kroku 4 od výslednej hodnoty kroku 5
 7. Rozdiel je kontrolná číslica

Algoritmus výpočtu vnútornej kontrolnej číslice

Pozícia 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
EAN-13 2 9 I1 I2 I3 I4 Kv H1 H2 H3 H4 H5 K
29 prefix pre označenie EAN kódu, ktorý obsahuje hmotnosť
I1 - I4 číslo tovaru – pridelí EAN Slovakia
H1 - H5 hmotnosť v gramoch, doplnená nulami zľava – doplní el. váha
Kv vnútorná kontrolná číslica hmotnosti – doplní el. váha
K kontrolná číslica EAN-13 – doplní el. váha

Výpočet kontrolnej číslice hmotnosti sa vykoná nasledovne:

KROK 1:

Ku každej číslici v poli hmotnosti priradíme hodnotu z príslušného stĺpca tabuľky hodnôt:
 

 •     pre číslicu H1 hodnotu zo stĺpca F1,
 •     pre číslicu H2 hodnotu zo stĺpca F2,
 •     pre číslicu H3 hodnotu zo stĺpca F3,
 •     pre číslicu H4 hodnotu zo stĺpca F1,
 •     pre číslicu H5 hodnotu zo stĺpca F2.
   

KROK 2:

Vypočítame súčet hodnôt (∑) získaných v kroku 1.

KROK 3:

Výslednú hodnotu kroku 2 zaokrúhlime na celé desiatky nahor a od tejto hodnoty odpočítame výslednú hodnotu kroku 2. (10-∑mod10).

KROK 4:

K výslednej číslici z kroku 3 priradíme hodnotu zo stĺpca Kv tabuľky hodnôt.

Tabuľka hodnôt

číslica hodnoty F1 hodnoty F2 hodnoty F3 hodnoty Kv
0 0 0 0 0
1 5 2 5 9
2 1 4 9 7
3 6 6 4 5
4 2 8 8 3
5 7 9 3 1
6 3 1 7 8
7 8 3 2 6
8 4 5 6 4
9 9 7 1 2
 

Príklad výpočtu kontrolnej číslice tovaru číslo 0001 o hmotnosti 31 546g

Pozícia 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
EAN-13 2 9 0 0 0 1 Kv 3 1 5 4 6 K

KROK 1:

číslica Hodnota priradená z "tabuľky hodnôt"
3 6
1 2
5 3
4 2
6 1

KROK 2:
Súčet hodnôt z kroku 1.  6 + 2 + 3 + 2 + 1 = 14

KROK 3:
14 zaorkúhlené na celé desiatky = 20
20 – 14 = 6

KROK 4:
Číslici 6 v tabuľke hodnôt zodpovedá v stĺpci Kv hodnota 8
Vnútorná kontrolná číslica je 8.