• Prideliť ďalšie kódy
 • Odhlásiť kódy
 • Zmeniť fakturačné údaje
 • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Algoritmus výpočtu vnútornej kontrolnej číslice

pozícia číslic 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
čiarový kód EAN-13 (GTIN-13) 2 9 I1 I2 I3 I4 Kv H1 H2 H3 H4 H5 K

 

Vysvetlivky:

 • 26 / 27 / 29 = prefix, ktorým sa na Slovensku označujú výrobky s premenlivou hmotnosťou
 • I1 - I4 = číslo výrobku, ktoré prideľuje GS1 Slovakia na konkrétny výrobok
 • H1 - H5 = hmotnosť výrobku v gramoch (doplnená nulami zľava), ktorú doplní el. váha
 • Kv = vnútorná kontrolná číslica hmotnosti, ktorú doplní el. váha
 • K = kontrolná číslica, ktorú doplní el. váha

Algoritmus výpočtu:

KROK 1:

Ku každej číslici v poli hmotnosti priradíme hodnotu z príslušného stĺpca tabuľky hodnôt:
 

 •     pre číslicu H1 hodnotu zo stĺpca F1,
 •     pre číslicu H2 hodnotu zo stĺpca F2,
 •     pre číslicu H3 hodnotu zo stĺpca F3,
 •     pre číslicu H4 hodnotu zo stĺpca F1,
 •     pre číslicu H5 hodnotu zo stĺpca F2.
   

KROK 2:

Vypočítame súčet hodnôt (∑) získaných v kroku 1.

KROK 3:

Výslednú hodnotu kroku 2 zaokrúhlime na celé desiatky nahor a od tejto hodnoty odpočítame výslednú hodnotu kroku 2. (10-∑mod10).

KROK 4:

K výslednej číslici z kroku 3 priradíme hodnotu zo stĺpca Kv tabuľky hodnôt.

Tabuľka hodnôt

číslica hodnoty F1 hodnoty F2 hodnoty F3 hodnoty Kv
0 0 0 0 0
1 5 2 5 9
2 1 4 9 7
3 6 6 4 5
4 2 8 8 3
5 7 9 3 1
6 3 1 7 8
7 8 3 2 6
8 4 5 6 4
9 9 7 1 2
 

Príklad výpočtu kontrolnej číslice tovaru číslo 0001 o hmotnosti 31 546g

Pozícia 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
EAN-13 2 9 0 0 0 1 Kv 3 1 5 4 6 K

KROK 1:

číslica Hodnota priradená z "tabuľky hodnôt"
3 6
1 2
5 3
4 2
6 1

KROK 2:
Súčet hodnôt z kroku 1.  6 + 2 + 3 + 2 + 1 = 14

KROK 3:
14 zaorkúhlené na celé desiatky = 20
20 – 14 = 6

KROK 4:
Číslici 6 v tabuľke hodnôt zodpovedá v stĺpci Kv hodnota 8
Vnútorná kontrolná číslica je 8.