• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Brožúry a štandardy

Čiarové kódy

General GS1 Specifications v17 - v anglickom jazyku
Aplikačný štandard. Podrobné informácie o používaní čiarových kódov a štandardov GS1.

Kvalita čiarových kódov EAN
Základné informácie, ktoré potrebujete vedieť, aby bol čiarový kód EAN na vašom výrobku kvalitný.

Európska paletová etiketa
Podrobný dokument o označovaní paletových jednotiek, o kódoch GS1-128 a aplikačných identifikátoroch.

Vyhnite sa chybám na paletovej etikete
Zhrnutie najčastejších chýb paletovej etikety a ako sa im vyhnúť.

Manuál pre používateľov systému GS1, 6. vydanie 2014
Úlohou Manuálu pre používateľov systému GS1 je napomôcť k správnemu používaniu jedinečných identifikačných čísel GTIN, ktoré sú základom efektívneho využívania systému GS1.

Identifikácia a označovanie výrobkov
Čiarový kód je jediná strojom čitateľná informácia na obale výrobku. Je nevyhnutné, aby bol vždy čiatateľný na prvýkrát.

Označovanie majetku
Identifikácia majetku pomocou GIAI.

Označovanie vratného majetku
Identifikácia vratného majetku pomocou GRAI.

Označovanie kníh
Identifikácia kníh.

Označovanie seriálových publikácií čiarovým kódom EAN
Identifikácia periodík.

GS1 DataBar leták
Základné informácie o oblastiach použitia nového čiarového kódu GS1 DataBar.

GS1 DataBar
Nový čiarový kód pre maloobchod.

GS1 DataBar v kocke
Všetky informácie, ktoré potrebujete na zavedenie kódu GS1 DataBar do praxe.

Elektronická výmena údajov (EDI)

GS1 EDI
Globálne štandardy na elektronickú výmenu obchodných dokumentov umožňujú rýchly, účinný a presný prenos údajov medzi obchodnými partnermi.

GLN - globálne lokalizačné čísla
Základné informácie o používaní globálnych lokalizačných čísiel (GLN) v rámci prepravy aj EDI. Starší názov lokačné čísla EAN (LN).

Globálna dátová synchronizácia (GDSN)

GDSN
Dátová synchronizácia je odpoveďou na požiadavky obchodníkov a výrobcov. Umožňuje zdieľanie štandardizovaných údajov, automatickú aktualizáciu v databázach obchodníkov, zasielanie údajov o produktoch viacerým odberateľom v rovnakom formáte, zníženie nákladov, zníženie počtu chýb a efektívnejšiu komunikáciu medzi obchodnými partnermi.

Pravidlá merania výrobkov
Návod na správne meranie výrobkov pre produktový katalóg GDSN.

GPC - globálna produktová klasifikácia
Klasifikácia produktov v elektronických produktových katalógoch - potraviny, nápoje a alkohol.

Rádiofrekvenčná identifikácia (EPC/RFID)

EPC
Elektronický produktový kód (EPC) a rádiofrekvenčná identifikácia (RFID) predstavujú novú generáciu označovania produktov, ktorá umožňuje získavať okamžité a presné informácie v rámci celého dodávateľsko-odberateľského reťazca. Pomocou týchto technológií je možné zefektívniť fungovanie každej výrobnej alebo obchodnej spoločnosti.

RFID Lab1
RFID Lab2
Stručná informácia o Laboratóriu automatickej identifikácie tovaru a služieb.

Sprievodca implementáciou EPC/RFID
Pre obchodníkov a ich dodávateľov. Elektronický produktový kód (EPC) a rádiofrekvenčná identifikácia (RFID) predstavujú novú generáciu označovania produktov, ktorá umožňuje získavať okamžité a presné informácie v rámci celého dodávateľsko-odberateľského reťazca. Pomocou týchto technológií je možné zefektívniť fungovanie každej výrobnej alebo obchodnej spoločnosti.

Ostatné

Zálohovanie PET obalov
Zhrnutie projektu "Zálohovanie PET fliaš".

GS1 MobileCom
Mobilný telefón ako skener čiarového kódu alebo ako si pripútať zákazníka pomocou jeho vlastného mobilu.

Štandardy GS1 v zdravotníctve - zvyšujeme bezpečnosť pacientov
Využitie štandardov GS1 v zdravotníctve.

GS1 Healthcare Reference Book 2016/2017
Príklady využitia štandardov GS1 v zdravotníctve (anglické vydanie).

Vysledovateľnosť pomocou štandardov GS1
Základy a princípy spätnej vysledovateľnosti pomocou štandardov GS1.

Slovník pojmov GS1
Slovník pojmov používaných v systéme GS1.