• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Časti laboratória

Priestor laboratória je rozdelený na niekoľko sektorov, kde je jednoduchá simulácia procesu výroby, logistiky alebo predaja.

Čiarové kódy návrh a verifikácia

je samostatné pracovisko, ktoré dohliada na kvalitu čiarových kódov, verifikáciu čiarových kódov podľa schválených štandardov a noriem, posudzovanie kvality čiarových kódov na hotových výrobkoch.

Výroba

simuluje výrobný proces. Pri páse je nainštalovaná tlačiareň RFID štítkov na označenie výrobkov (aplikátor). Do tlačiarne je možné zadávať  prostredníctvom informačného systému informácie o obsahu a dizajne samolepiacej papierovej etikety. Súčasťou etikety je RFID tag, ktorý má kapacitu aj pre ďalšie, z hľadiska  výroby, dôležité údaje. Z výroby tak odchádza hotový produkt označený etiketou a štítkom. Snímanie (počítanie) výrobkov, ktoré opúšťajú tento sektor vykonáva RFID brána na konci sektora.

Balenie a preprava

začína príchodom označených balíkov z výroby. V sektore je balička, kde sa produkty na palete obalia celofánovou fóliou. Následne sa paleta označí paletovou etiketou a kódom SSCC. Paletový vozík prevezme paletu a prejde cez RFID bránu, ktorá sníma aj paletu, aj jej obsah a vytvára logistickú jednotku. Údaje z RFID brány sa prenášajú do informačného systému a zaznamenávajú sa ako hotové výrobky, ktoré opustili sektor výroby a sú pripravené na naskladnenie.

Sklad

predstavuje časť, kde sa simuluje riadenie skladu, kontrola skladových zásob, automatické naskladňovanie a vyskladňovanie, inventúra zásob a orientácia v sklade pomocou rádiofrekvenčnej identifikácie v kombinácií s čítaním čiarových kódov pre označenie regálov.

Predajňa

je najnázornejšou časťou laboratória. V predajni nakúpite pomocou troch rôznych technológií a môžete ich prakticky porovnať - čiarové kódy EAN, GS1 Databar, ale aj RFID tagy. Je tu umiestnená rovnaká pokladnica ako v bežnej predajni, ale je schopná načítať aj čiarové kódy  GS1 Databar a tiež dokáže spolupracovať s RFID bránou umiestnenou v tejto časti.

Fotografické štúdio

je určené na zhotovovanie fotografií výrobkov, napríklad pre projekt Naše potraviny.

Tlačiareň

s aplikátorom na tovar s premenlivou hmotnosťou sa tiež nachádza v labratóriu a v tejto časti  môžu návštevníci vidieť rozdiel pri tlači kódov GS1 Databar a kódov EAN s premenlivou hmotnosťou vo výrobe.