• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Cenník 2019

Registračný príspevok za používanie systému štandardov GS1 (One-off entry fee)
Tržby (Revenue)  
do 331 939 € 45 €
do 33 193 919 € 65 €
nad 33 193 919 € 85 €

 

Členský príspevok / licenčný poplatok / príspevok za používanie systému štandardov GS1 (Annual fee)
Tržby (Revenue) počet pridelených čísel (GTIN, GLN, EAN-13PH)
do 100 do 1 000* do 10 000 do 100 000 nad 100 000
10 miestny
GS1 prefix firmy
9 miestny
GS1 prefix firmy
8 miestny
GS1 prefix firmy
7 miestny
GS1 prefix firmy
6 miestny
GS1 prefix firmy
do 66 388 € 39 € 55 € 65 € 75 € 85 €
do 331 939 € 89 € 110 € 130 € 150 € 165 €
do 663 878 € 140 € 170 € 200 € 230 € 260 €
do 3 319 392 € 190 € 235 € 260 € 305 € 340 €
do 16 596 959 € 380 € 460 € 530 € 610 € 690 €
do 33 193 919 € 760 € 910 € 1 070 € 1 220 € 1 380 €
do 331 939 189 € 1 530 € 1 840 € 2 140 € 2 450 € 2 765 €
nad 331 939 189 € 3 060 € 3 680 € 4 290 € 4 910 € 5 520 €

Tržby sa počítajú za posledné uzatvorené fiškálne obdobie spoločnosti, napr. v roku 2018 za uzatvorený rok 2017.
Uvedené výšky príspevkov/poplatkov sú bez DPH. Cenník je platný od 1. 12. 2018.

PRÍKLAD výpočtu výšky príspevku za používanie, resp. licenčného poplatku
Právnická osoba, ktorá ešte nie je používateľom systému štandardov GS1, potrebuje čiarové kódy (GTIN) na 70 druhov výrobkov. V bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období dosiahla tržby vo výške 265 551,35 EUR. To znamená, že pri registrácii zaplatí jednorázový registračný príspevok vo výške 45 € a príspevok za používanie 89 €. Príspevok za používanie sa bude opätovne fakturovať každý rok v januári podľa platného cenníka, kým nebude ukončená platnosť zmluvy.

* Platí aj pre kategórie: technickí členovia, vydavatelia kupónov, interné používanie systému vo veľkoobchode a maloobchode a pridelenie jedného manažérskeho čísla EPC.

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

1. Novozaložená firma. Ako sa určí výška príspevku?
2. Prečo majú silnejšie firmy platiť vyššie príspevky?
3. Ako sa vypočíta výška príspevku?
4. Ako platia príspevky firmy, ktoré sa stanú používateľmi systému štandardov GS1 v priebehu roka?
5. Sú zaplatené príspevky odpočítateľnou položkou zo základu dane?
6. Ako sa platia príspevky?
7. Aké sú príspevky v iných krajinách?

1. Novozaložená firma. Ako sa určí výška príspevku?

Novozaložená firma, ktorá nedosiahla tržby v predchádzajúcom období, platí:

  • jednorázový registračný príspevok do € 331 939 t.j. 45 € a
  • príspevok za používanie v závislosti od počtu pridelených čísel a tržieb do 66 388 €. Príspevok za používanie sa bude opätovne fakturovať každý rok v januári podľa platného cenníka, kým nebude ukončená platnosť zmluvy.

« späť

2. Prečo majú silnejšie firmy platiť vyššie príspevky?

Princíp solidarity silnejšieho so slabším je v združení zavedený od jeho založenia. Veľké a silné firmy používajú systém GS1 vo svojich informačných systémoch a veľmi im pomáha. Nechcú odoberať tovar bez GTIN, nechcú komunikovať s firmami, ktoré nemajú aspoň jedno GLN. Majú z neho úžitok. Opačne to však obyčajne neplatí. Malé firmy sú spravidla prinútené veľkými firmami používať čísla GTIN a GLN.

« späť

3. Ako sa vypočíta výška príspevku?

Príspevok pre danú firmu sa vypočíta tak, že sa na konci roka spočítajú všetky čísla ktoré má firma pridelené a podľa počtu čísel a tržieb v minulom roku sa určí príspevok na nasledujúci rok. V priebehu roka sa za ďalšie pridelené čísla nebude platiť. Pravidlá pre prideľovanie EAN PH a EAN-8 platia naďalej nezmenené. Pre kategórie vydavatelia kupónov, technickí členovia a interné používanie systému v maloobchode a veľkoobchode sa výška príspevkov určuje rovnako ako pre členov, ktorí používajú 1000 čísel.

« späť

4. Ako platia príspevky firmy, ktoré sa stanú členmi v priebehu roka?

Noví používatelia systému štandardov GS1 platia registračný príspevok podľa cenníka. Príspevok za používanie platia iba za celé mesiace od dátumu podpísania zmluvy do konca roku. V decembri však platia už príspevok na celý budúci rok. Novozaložené firmy sú zaradené do najnižšej skupiny tržieb.

« späť

5. Sú zaplatené príspevky združeniu GS1 Slovakia daňovým výdavkom?

Áno, sú. Podľa Zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov § 19 ods. (3) písm. (n).

« späť

6. Ako sa platia príspevky?

Sekretariát združenia vystaví na začiatku roka faktúru na príspevok za používanie v danom roku podľa počtu pridelených čísel k 31. 12. v predchádzajúcom roku. Pokiaľ firma nenahlási svoje tržby, združenie vychádza z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.

« späť

7. Aké sú príspevky v iných krajinách?

Všetky členské organizácie GS1 (viac ako 100 krajín) majú zverejnený svoj cenník na internete. Cez stránku www.gs1.org si vyhľadajte krajinu a jej cenník.

« späť