• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Cenník služieb

 

PRODUKT

POPIS

ČLEN

GS1 SLOVAKIA / €

POUŽÍVATEĽ

SYSTÉMU GS1 / €

OSTATNÍ / €

ŠKOLENIE1

 

 

GS1 Basic-úvodné školenie správneho používania čiarových kódov

ZDARMA

1x ročne

ZDARMA

prvé školenie

X

TYP I.2

ZDARMA

1x ročne

50 €/osoba

100 €/osoba

TYP II.3

100 €/osoba

200 €/osoba

Školenie externe

ZDARMA

1x ročne

+ 100 €  k základnému poplatku/osoba

+ 100 €  k základnému poplatku/osoba

KONZULTÁCIE

Konzultácie externe

ZDARMA

20 €/hodina

20 €/hodina

SLUŽBY

VERIFIKÁCIA

ZDARMA 3ks/mesiac

ZDARMA

3ks

X

Verifikácia 1D kódy

10 €4

10 €4

20 €4

Verifikácia 2D kódy

15 €4

15 €4

30 €4

Tlač etikiet

individuálne, podľa dohody

Generovanie kódov

v grafickej podobe

individuálne, podľa dohody

Používanie verifikátora-školenie

ZDARMA pri kúpe verifikátora,

inak 20 €/hodina

Predaj verifikátora HW

 

individuálne, prípadne podľa platného cenníka

 

Predaj NiceLabel SW

Konzultácie & tvorba etikiet v NiceLabel

NAŠE POTRAVINY

Prístup do databázy

podľa platného cenníka

Vyrobené na Slovensku (VNS)

Právo označovať výrobky logom VNS

ZDARMA po splnení stanovených podmienok

PRODUKTinfo

Spracovanie produktových fotografií a údajov

9 € /výrobok (2 fotografie + súbor s údajmi o výrobku)

Spracovanie produktových fotografií

5 €/výrobok (2 fotografie výrobku)

SEMINÁRE

INÉ EVENTY

Organizovanie & zabezpečenie

Odborné prednášky & poradenstvo

Speed-dating partnerov

individuálne, podľa dohody

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Vypracovanie podľa zadania

individuálne, podľa dohody

INZERCIA

Aktuality 858

Inzercia v časopise

Aktuality 858

ZĽAVA 50%, individuálne, podľa dohody

ZĽAVA 30%, individuálne, podľa dohody

podľa platného cenníka

Vnútorná 1/1 (A4)

1.000 €

Vnútorná 1/2

  650 €

Vnútorná 1/3

  500 €

Vnútorná 1/4 (podval)

  400 €

Vnútorná A3 (dvojstrana)

1.550 €

 

1 Plánované školenia-https://www.gs1sk.org/terminy

2 TYP I – 1 školenie z uvedených okruhov: GS1-128, GS1 DataBar, GS1 štandardy v logistike, SSCC kódy,  GS1 DataMatrix, RFID/LAB, EDI

3 TYP II – 1 školenie z uvedených okruhov: Healthcare-basic, Healthcare-serializácia, UDI

4 Platí pre množstvo kódov väčšie ako 3; cena je uvedená pre 1 kód (pri viac ako 5 kódoch cena dohodou); prvé 3 kódy ZDARMA 

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Ostatné ceny sú kalkulované na základe individuálnej dohody a požiadaviek klienta. 

Služby sú poskytované združením GS1 Slovakia alebo jeho servisnou organizáciou EAN Slovakia, s.r.o.