• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Cenník

Školenie

Cena pre člena GS1 Slovakia
EAN Slovakia bez DPH

Cena pre nečlena GS1 Slovakia
EAN Slovakia bez DPH
GS1 Basic €65 za osobu €130 za osobu
GS1-128 €65 za osobu €130 za osobu
GS1 Print&Design €200 za osobu €400 za osobu
GS1 Health €200 za osobu €400 za osobu

 

ZĽAVY

  • €20 pre nového člena do 12 mesiacov od registrácie
  • €10 pre každú ďalšiu osobu z firmy