• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Cenník

Školenie

Cena pre člena GS1 Slovakia
EAN Slovakia 

Cena pre nečlena GS1 Slovakia
EAN Slovakia bez DPH
GS1 Basic zdarma €130 za osobu
GS1-128 zdarma €130 za osobu
GS1 Print&Design zdarma €300 za osobu
GS1 Health zdarma €300 za osobu

 ZĽAVY

  • €20 pre každú ďalšiu osobu z firmy