• Prideliť ďalšie kódy
 • Odhlásiť kódy
 • Zmeniť fakturačné údaje
 • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

clenstvodebug

Členstvo v združení GS1 Slovakia

Do 31.12.2018 bolo používanie systému štandardov GS1 (čiarových kódov) priamo spojené s členstvom v združení GS1 Slovakia. Zmenou stanov združenia od 1.1.2019 používanie systému štandardov GS1 (čiarových kódov) už nie je podmienené členstvom v združení. Súčasne rozlišujeme dva typy príspevkov - používateľský príspevok a členský príspevok. Používateľ platí len používateľský príspevok za používanie čiarových kódov, člen združenia platí používateľský aj členský príspevok.

Spoločnosti, ktoré majú so združením podpísanú zmluvu PRED 1.1.2019 (Zmluva o používaní kódového označovania tovarov pre riadneho člena združenia GS1 Slovakia) a nechcú byť členom združenia, ale chcú byť len používateľmi systému štandardov GS1 (čiarových kódov), sa môžu členstva vzdať vyplnením a odoslaním priloženej návratky. Návratkou sa Vám zruší status člena, nie však status používateľa systému štandardov GS1. Následne Vám združenie zašle predvyplnenú novú používateľskú zmluvu, ktorá zabezpečí nepretržité používanie Vám pridelených čiarových kódov. Dva podpísané originály treba odoslať poštou na adresu združenia.

Spoločnosti, ktoré majú so združením podpísanú používateľskú zmluvu PO 1.1.2019 a chcú byť aj členom združenia, môžu tak urobiť vyplnením prihlášky cez našu službu EANonline v časti „Zmeny v zmluve“.

Čo znamená byť členom združenia?

Ako člen GS1 Slovakia máte najmä nasledovné právo:

 • zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia a hlasovať na nich
 • voliť a byť volený do orgánov GS1 Slovakia
 • podieľať sa na činnosti GS1 Slovakia
 • na informácie o činnosti a hospodárení GS1 Slovakia

Čo ďalšie získate za členský príspevok?

 • vybrané školenia a konzultácie zdarma
 • zvýhodnenú účasť na odborných prednáškach a poradenstvo
 • prípadové štúdie šité na mieru Vašej spoločnosti
 • individuálny a prioritný prístup k informáciám zo sveta automatickej identifikácie

Stanovy združenia GS1 Slovakia nájdete na našej webovej stránke.

V prípade otázok k členstvu v združení nás kontaktujte na: alebo +421 905 858 884.