• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

co-je-kontrolna-cislicadebug

Čo je kontrolná číslica

Všetky identifikačné čísla v systéme GS1 majú povinnú kontrolnú číslicu. Bez správnej kontrolnej číslice sa kód nedá skenovať.

Na rozhodnutí o pridelených číslach je uvedený rozsah kódov napr. 858800123401k - 858800123499k, kde "k" predstavuje kontrolnú číslicu. Pre každý kód má "k" svoju číselnú hodnotu od 0 do 9.

Kontrolná číslica sa vypočíta podľa presne definovaného algoritmu. Softvér na generovanie čiarových kódov ju počíta automaticky. Výpočet si môžete preveriť aj na našej stránke v časti on-line výpočet.

Kontrolná číslica v EANonline

Keď sa prihlásite do aplikácie EANonline, nájdete tam zoznam všetkých kódov, ktoré máte pridelené aj s vypočítanými kontrolnými číslicami.

 

Kontrolná číslica je posledná číslica kódu. Znázornená je na obrázku.