• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

GS1 Digital Link – všetky informácie v jednom kóde

Štandard GS1 Digital Link rozširuje možnosti a flexibilitu identifikátorov GS1 tým, že ich robí súčasťou webu. Inými slovami identifikátory GS1, ako napríklad GTIN, môžu byť súčasťou webovej adresy. Potom rovnaký čiarový kód môže slúžiť tak pri pokladniach, ako aj zákazníkom, ktorí chcú vedieť viac informácií o konkrétnom výrobku.

Štandard GS1 Digital Link definuje:

  • presne formulovanú štruktúru webovej adresy
  • fungovanie skenerov pri dekódovaní webovej adresy so štruktúrou GS1 Digital Link
  • ako presmerovať webovú adresu na súvisiaci digitálny obsah
  • ako extrahovať webové adresy, ak sú súčasťou dátového nosiča

Implementácia štandardu GS1 Digital Link môže byť rôzna – taká, ktorá závisí napr. od mobilnej aplikácie, ale aj taká, ktorá je nezávislá na aplikácii. Podrobné technické informácie sa dočítate v najnovšom vydaní štandardu GS1 Digital Link.

Vložením webových adries napr. do 2D kódu (QR) vie, vďaka svojmu mobilnému telefónu, získať digitálnu informáciu o produkte konečný spotrebiteľ. Úpravou pokladničného systému tak, aby vedel extrahovať GTIN (EAN kód) výrobku z webovej adresy, sa zachová rovnaká funkčnosť pokladne ako doteraz. A na obe využitia postačí jediný čiarový kód.

Pozrite si jednoduché príklady aplikácie štandardu GS1 Digital Link pre GTIN (EAN kód) alebo GLN.