• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

EAN Slovakia, s.r.o.

EAN Slovakia, s.r.o. je servisná organizácia združenia GS1 Slovakia - správcu systému čiarových kódov na Slovensku.

EAN Slovakia, s.r.o.
Nanterská 23
010 08  Žilina

IČO: 36421979
DIČ: 2021862645
IČ DPH: SK2021862645

Banka: ČSOB Žilina
IBAN: SK5575000000004001517552
BIC: CEKOSKBX

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  15342/L