• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Elektronický produktový kód

EPC je globálne jedinečné sériové číslo, ktoré identifikuje individuálnu položku. Elektronický produktový kód môžeme charakterizovať ako číslo zakódované v elektronickej podobe a uložené na pamäťovom médiu – čipe. Rovnako ako čiarové kódy, aj EPC obsahuje  GTIN (globálne identifikačné číslo obchodnej jednotky). Okrem toho obsahuje aj jedinečné identifikačné číslo pre jednotlivé kusy tovaru. Údaje z čipu sa prenášajú do informačného systému vzduchom pomocou rádiofrekvenčných vĺn so stanovenou frekvenciou.

Umožňuje výrobcom, distributérom a obchodníkom sledovať pohyb tovaru v celom dodávateľsko-odberateľskom reťazci, spresniť a urýchliť obchodné procesy prebiehajúce v logistike (manipulácia s tovarom, dodávka, objednávanie tovaru, skladové hospodárstvo, riadenie zásob atď.) a súčasne napomáha pri ochrane tovaru pred odcudzením alebo falšovaním.

Príklad vloženia GTIN do EPC