• Prideliť ďalšie kódy
 • Odhlásiť kódy
 • Zmeniť fakturačné údaje
 • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Postup registrácie

 • Prejdite cez 6 krokov registrácie.
 • Na konci registrácie vytlačte zobrazenú zmluvu dvakrát, podpíšte ju a pošlite poštou alebo oskenovanú do nášho sídla.
 • Keď dostaneme zmluvu, ešte v ten deň vystavíme preddavkovú faktúru a zašleme e-mailom.
 • Po pripísaní úhrady na náš bankový účet pridelíme požadované kódy.

Registration process

 • Follow the six-step registration process.
 • At the end of the process print the displayed contract, sign it and send it via post or scanned via email to our headquarters.
 • On the day we receive your contract we will send you a proforma invoice via email.
 • After processing your payment, we will issue requested barcodes.
Pokračuj na ďalší krok (Next step)