• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Čo je GDSN

GDSN (Global Data Synchronization Network) je globálna sieť zložená z dátových katalógov a centrálneho registra, ktoré sú navzájom prepojené. GDSN tvoria obchodní partneri (dodávatelia aj obchodníci), katalógy (miesta, kde sa uchovávajú a spracovávajú obchodné údaje) a Globálny register GS1 (celosvetový register, ktorého úlohou je lokalizovať zdroje údajov a vykonávať synchronizáciu údajov medzi obchodnými partnermi). Cieľom GDSN je zrýchlenie a zjednodušenie komunikácie medzi obchodníkmi a výrobcami.

Pravidlá pre meranie výrobkov

Presné a úplné informácie o produktoch a ich baleniach sú kľúčovým predpokladom pre úspešnú implementáciu GDSN. Zavedením všeobecných pravidiel pre meranie výrobkov sa dosiahne globálna kompatibilita údajov v distribučnom reťazci. Tieto pravidlá platia pre všetky spoločnosti, ktoré si potrebujú vymieňať údaje o výrobkoch. Kliknite a dozviete sa viac

V Slovníku pojmov nájdete význam termínov a definícií, ktoré sa používajú v systéme GS1.