• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Generovanie čiarových kódov

V prípade, že grafik nemá softvér na generovanie čiarových kódov, vieme poskytnúť spracovaný obrázok čiarového kódu vo formáte *.eps. Bežné grafické programy, ako napr. Corel už túto funkciu v sebe majú. Grafik len musí upraviť rozmery podľa normy, lebo softvér nemá nastavené limity podľa normy.

Kódy vytvárame v 100% veľkosti. Kódy má grafik použiť presne v tej podobe, ako ich dostane. Každým zásahom do veľkosti (zväčšovanie/zmenšovanie) môže poškodiť kvalitu kódu. Ak potrebujete menší kód, uveďte to v žiadosti.

Ak máte záujem o vygenerovanie kódov, potom na adresu info@gs1sk.org pošlite čísla, pre ktoré potrebujete vygenerovať čiarový kód.

Služba je spoplatnená podľa platného cenníka.

Cenník

Generovanie čiarových kódov Cena za ks bez DPH
Vytvorenie 1 kódu vo formáte *.eps €5
Vytvorenie 2 kódov vo formáte *.eps €4
Vytvorenie 3 - 5 kódov vo formáte *.eps €3
Vytvorenie 6 - 10 kódov vo formáte *.eps €2
Vytvorenie viac ako 10 kódov vo formáte *.eps €1

* ostatné formy generovania čiarových kódov po dohode.