• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

GTIN (global trade item number) je primárnym identifikačným číslom GS1 pre výrobky alebo služby. Najčastejšie sa využíva v maloobchode a je zobrazené v podobe čiarového kódu na obchodnej jednotke. Známe je aj pod označením EAN kód.
Nájdite výrobnú/distribučnú spoločnosť pomocou informácie z čiarového kódu, ktorý je umiestnený na výrobku.

Zadať môžete identifikačné číslo:
EAN-13 označuje bežný výrobok (maloobchodnú jednotku) napr. 8588004439009
EAN-13PH označuje výrobok s premenlivou hmotnosťou napr. 290003
EAN-8 označuje malý výrobok napr. 85814547
ITF-14 označuje veľkoobchodnú jednotku napr. 18586008960007

Identifikačné číslo z čiarového kódu výrobku: