• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Výpočet kontrolných znakov GMN

GMN reťazec:

 

Štruktúra Základného UDI-DI (GMN)

GMN (Global Model Number) predstavuje kľúčový údaj pre ukladanie dát v databáze EUDAMED a bude sa uvádzať sa v prehlásení o zhode, klinických hodnoteniach, certifikátoch, … V nariadeniach Európskej komisie je číslo GMN pod termínom Základné UDI-DI (Basic UDI-DI) . Číslom GMN sa identifikuje modelu produktu t.j. skupina výrobkov s rovnakou funkciou a vlastnosťami (napr. injekčné striekačky dvojdielne bez ohľadu na objem).

Základné UDI-DI pozostáva z 3 celkov. Prvé dva reťazce majú premenlivú dĺžku. Prvý reťazec je váš GS1 Prefix spoločnosti, ktorý môže mať dĺžku 5 až 12 znakov. Prefix vašej spoločnosti nájdete v našom systéme EANonline. Ak máte pridelených viac rozsahov kódov, tak si môžete vybrať ktorýkoľvek z nich.

Druhý reťazec je Modelové číslo, ktorý môže mať dĺžku 1 až 17 alfanumerických znakov. V reťazci sú rozlišované veľké a malé písmená. Veľkosť použitých znakov ovplyvní vypočítané kontrolné znaky.

Posledné dva znaky v Základnom UDI-DI sú kontrolné znaky, ktoré sú vypočítané podľa vzorca na základe predchádzajúcich znakov. Celkový maximálny počet znakov je 25 vrátane kontrolných znakov.

Diagram štruktúry GMN:

Základné Basic UDI-DI ( GMN )