• Prideliť ďalšie kódy
 • Odhlásiť kódy
 • Zmeniť fakturačné údaje
 • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Produktová klasifikácia

Globálna produktová klasifikácia (GPC)

GPC je súčasťou systému GS1 a jednou z hlavných súčastí category manažmentu v GDSN. Všetok publikovaný obsah GPC je prístupný verejnosti bez poplatku a bez akýchkoľvek obmedzení.

Tri hlavné úlohy GS1 GPC sú:

 • Podpora nákupných programov, ktorá umožňuje nákupcom vybrať skupinu požadovaných výrobkov
 • Vytvorenie jednotného jazyka pre category manažment a tým urýchlenie reakčného času na potreby zákazníkov
 • Jedna z hlavných súčastí GDSN

Čo je GPC?

GPC je súbor všeobecných kategórií, ktoré rozdeľujú výrobky do skupín. GS1 je tvorcom a vlastníkom GPC.
GPC definuje hierarchiu výrobkov. Základom je blok, ktorý definuje kategóriu podobných produktov.

Úroveň klasifikácie Príklad
Segment potraviny a nápoje
Rodina mlieko, maslo, syry, jogurty, vajcia
Trieda mlieko a mliečne substitúty
Blok mlieko a mliečne substitúty (s obmedzenou životnosťou)

Bloku môžu byť priradené špecifické atribúty, aby sa presne splnili požiadavky zákazníka alebo nákupcu.

GPC je dostupná už v množstve kategórií (nápoje a potraviny, elektrospotrebiče, nábytok, spotrebný tovar, kancelárske výrobky, zábava atď.) a nové kategórie neustále pribúdajú.

Úloha GPC v GDSN

GPC dáva výrobcom a obchodníkom jednotný jazyk na rozdelenie výrobkov a to v globálnom meradle. Takisto umožňuje efektívne fungovanie GDSN. GPC umožňuje v GDSN nasledovné procesy:

 • Registráciu položky
 • Žiadanie o poskytnutie údajov
 • Validáciu
 • Vyhľadávanie
 • Publikáciu / Zladenie zo žiadosťami o poskytnutie údajov