• Prideliť ďalšie kódy
 • Odhlásiť kódy
 • Zmeniť fakturačné údaje
 • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

GS1-128

Školenie je určené pre tie spoločnosti, ktoré potrebujú označovať palety etiketou s čiarovým kódom GS1-128. Kurz GS1-128 nadväzuje na kurz GS1 Basic. Predpokladom úspešného zvládnutia kurzu GS1-128 sú poznatky o identifikácii obchodných jednotiek a princípoch používania GTIN.

Na školení sa naučíte

 • vytvoriť jedinečné identifikačné čísla pre každú paletu
 • pracovať s aplikačnými identifikátormi
 • technické požiadavky na paletovú etiketu a čiarové kódy.

Program

 • Čiarový kód GS1-128 vs Code 128
 • Aplikačné identifikátory
 • Identifikácia prepravných jednotiek
 • Logistická etiketa
 • Technické požiadavky
   

Po absolvovaní školenia budete vedieť, ako do jedného čiarového kódu zakódovať dátum výroby, číslo výrobnej dávky, počet kusov a mnoho ďalších údajov.

Školenie je najvhodnejšie organizovať pre jednu spoločnosť, pretože problematika je komplexná a pomerne náročná. V takomto prípade je školenie šité na mieru. Paletová etiketa sa zostavuje z konkrétnych výrobkov/EAN čísel firmy.