• Prideliť ďalšie kódy
 • Odhlásiť kódy
 • Zmeniť fakturačné údaje
 • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

GS1 EANCOM

Je to štandard pre elektronickú výmenu údajov (EDI), ktorý využíva technológiu čiarového kódu a jednoznačné identifikačné čísla GTIN a GLN. Je podmnožinou celosvetového štandardu UN/EDIFACT, ktorý schválila Organizácia spojených národov. Tento štandard je najrozšírenejší v oblasti dodávateľsko-odberateľských vzťahov medzi výrobcami, prepravcami a obchodníkmi. V rámci GS1 EANCOM je definovaných viac ako 50 správ, ako napríklad objednávka, faktúra, potvrdenie objednávky, dodací list, atď.

Charakteristiky:

 • najpoužívanejší EDI štandard pre maloobchod v Európe
 • podmnožina UN/EDIFACT – 100% kompatibilita
 • postupne nahrádza lokálne alebo národné štandardy
 • obsahuje GS1 identifikátory (EAN kódy) bežné pre maloobchod
 • pozostáva z vyše 50 obchodných správ (objednávka, faktúra ...)
 • všetky správy vznikli na základe skutočných obchodných potrieb
 • neustály vývoj podľa požiadaviek používateľov
 • globálna podpora národnými organizáciami GS1
 • voľne dostupné manuály a príručky pre implementáciu do IT systémov

Príručky pre implementáciu:

 • GS1 EANCOM 1997 - najrozšírenejšia verzia
 • GS1 EANCOM 2002 - novšia verzia
 • Lokalizované subsety - používajú sa v praxi pre jednoduchšiu implementáciu. Sú to podmnožiny, ktoré vychádzajú z potrieb jednotlivých maloobchodných reťazcov ako aj z miestnej legislatívy.