• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

GS1 v zdravotníctve

Školenie sa venuje používaniu kódov GS1 Datamatrix vo farmaceutickom priemysle a na označovanie zdravotníckych pomôcok.

Program

  • Dôvody pre používanie kódu GS1 DataMatrix a výhody jeho používania
  • Zhrnutie pilotných projektov vo svete
  • Aktivity EÚ v oblasti identifikácie a vysledovateľnosti liekov
  • Úvod do štandardov GS1
  • Štandard aplikačných identifikátrov – číslo šarže, dátum exspirácie, sériové číslo
  • Technické požiadavky na čiarový kód GS1 Datamatrix

Zdravotníctvo je veľmi dynamická oblasť. Technológie neustále napredujú. Netýka sa to len vývoja nových liekov, pomôcok a postupov, ale aj požiadaviek na identifikáciu a vysledovateľnosť. Dôvodov na implementáciu noviniek pri označovaní môže byť niekoľko – zvyšovanie bezpečnosti pacientov, zefektívňovanie interných procesov, legislatívne požiadavky alebo požiadavky od obchodných partnerov.

V mnohých krajinách sa do platnosti dostávajú nariadenia, týkajúce sa vysledovateľnosti pohybu liekov a zdravotníckeho materiálu. Je to spôsobené zvýšenou pozornosťou venovanou boju proti obchodovaniu s falzifikátmi a pre zvýšenie bezpečnosti pacientov. Tieto nariadenia ovplyvňujú aj slovenských výrobcov. Európska únia tiež pracuje na nariadení týkajúcom sa jednoznačnej identifikácie zdravotníckeho materiálu.