• Prideliť ďalšie kódy
 • Odhlásiť kódy
 • Zmeniť fakturačné údaje
 • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

GS1 Print&Design

Školenie GS1 Print&Design je určené pre tlačiarov a grafikov. Zamerané je predovšetkým na požiadavky noriem, ktoré musia byť splnené, aby bol čiarový kód kvalitný.

Program

 • Úvod do systému GS1
 • GTIN - Pojem, spôsoby použitia
 • Typy čiarových kódov GS1
 • Kvalita čiarových kódov
 • Požiadavky normy ISO/IEC 15420
 • Požiadavky Všeobecných špecifikácií GS1
 • Požiadavky normy ISO/IEC 15416
 • Názorná ukážka kontroly kvality tlače