• Prideliť ďalšie kódy
 • Odhlásiť kódy
 • Zmeniť fakturačné údaje
 • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

1. Základné informácie: (sk)

2. Lokalizované správy
 • EANCOM 1997 (EDIFACT D.96.A)
  • Objednávka - ORDERS: (sk)
  • Dodací list - DEASDV (bez použitia SSCC): (sk)
 • EANCOM 2002 (EDIFACT D.01.B)
  • Dodací list - DEASDV (s použitím SSCC): (en) (en)
  • Faktúra - INVOIC (s elektronickým podpisom): (en) (en)