• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Výpočet kontrolnej číslice

GS1 identifikátor:


 

Čo je kontrolná číslica

Kontrolná číslica je posledná číslica čiarového kódu, ktorá je vypočítaná pomocou algoritmu. Jej účelom je kontrola správnosti načítania čiarového kódu.

Identifikačné čísla v systéme GS1 majú povinnú kontrolnú číslicu. Bez správnej kontrolnej číslice sa kód nedá skenovať. Výnimkou sú identifikátory CPID (Component/Part Identifier) a GIAI (Global Individual Asset Identifier), ktoré nemajú kontrolnú číslicu. Identifikátor GMN (Global Model Number) nemá jednu kontrolnú číslicu, ale dva kontrolné znaky.

Čiarový kód