• Prideliť ďalšie kódy
 • Odhlásiť kódy
 • Zmeniť fakturačné údaje
 • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Kontrola kvality čiarových kódov

Kvalitné čiarové kódy a údaje o výrobkoch znamenajú:

 • predchádzanie problémov pri listovaní výrobkov, 
 • efektívny a automatizovaný dodávateľský reťazec,
 • bezproblémové samoobslužné pokladne,
 • spokojného zákazníka. 

Čo vieme pre Vás urobiť?

 • verifikovať čiarové kódy,
 • analyzovať údaje v databáze – pridelené GTIN a GLN,
 • pripraviť výstup verifikácie a analýzy s odporúčaniami na odstránenie zistených problémov. 

Verifikácia čiarových kódov

Proces certifikovanej verifikácie čiarového kódu vyžaduje:

 • mať k dispozícii finálny / reálny výrobok (nie PDF obalu),
 • špecializovaný prístroj (analyzátor/verifikátor), ktorý verifikuje podľa platnej ISO normy - zabezpečuje GS1 Slovakia,
 • špecializovaného pracovníka, ktorý dokáže výsledky prístroja interpretovať a vyvodiť nápravné opatrenia - zabezpečuje GS1 Slovakia.                                                                                                                         

Proces verifikácie:

 • neobmedzuje zamestnancov,
 • neobťažuje zákazníkov,
 • neznehodnotí tovar.

 

CENNÍK 

Popis Člen GS1 Slovakia Používateľ systému GS1 Ostatní
Verifikácia ZDARMA 3ks/mesiac ZDARMA 3ks X
Verifikácia 1D kódy 10 €*

10 €*

20 €*
Verifikácia 2D kódy 15 €* 15 €* 30 €*

 *Platí pre množstvo kódov väčšie ako 3; cena je uvedená pre 1 kód (pri viac ako 5 kódoch cena dohodou); prvé 3 kódy ZDARMA.                                                 Všetky uvedené ceny sú bez DPH.