• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

kontrola-kvality-tlace-ciarovych-kodovdebug

Kontrola kvality čiarových kodov

Čiarový kód plní svoj účel až vtedy, keď sa dá skenovať bez akýchkoľvek problémov na prvýkrát.

Ak chcete mať istotu, že čiarový kód na Vašom výrobku je kvalitný a čitateľný, využite našu službu kontroly kvality tlače čiarového kódu.

Pomocou kalibrovaných verifikátorov zistíme kvalitu tlače Vášho čiarového kódu a vystavíme Vám certifikát o výsledku kontroly v súlade s normou STN EN ISO/IEC 15416. V prípade, že Váš kód bol z nejakého dôvodu nekvalitný, upozorníme Vás na to v hodnotiacej správe, kde okrem iného nájdete aj možné príčiny zlej kvality a návrhy na odstránenie nedostatkov.

Na našu adresu GS1 Slovakia, Nanterská 23, 010 08  Žilina pošlite obal alebo návrh grafiky. Až na základe doručeného výtlačku vieme posúdiť kvalitu čiarového kódu.

Služba je spoplatnená podľa platného cenníka.

V roku, keď sa firma stane používateľom systémov štandardov GS1 Slovakia / EAN Slovakia, má nárok na kontrolu kvality tlače 3 čiarových kódov zadarmo.

Cenník

Kontrola kvality tlače čiarových kódov Cena bez DPH za vzorku
Pre člena GS1 Slovakia /  EAN Slovakia €15
Pre nečlena €30