• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Návrhy a pripomienky

Ak ste neboli spokojní s našimi službami, máte pripomienky k našej webstránke, alebo máte nápady ako niečo vylepšiť, tak nám napíšte.


Kontrolný kód
V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je info@gs1sk.org.
Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite sem.