• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Návšteva laboratória

 

Brány laboratória boli pre širokú verejnosť prvýkrát otvorené dňa  12. novembra 2009. Prvými návštevníkmi na slávnostnom otvorení sa stali zástupcovia štátnych orgánov, akademickej obce, spolupracujúcich firiem a zástupcovia tlače.

Toto slávnostné otvorenie spustilo vlnu každoročných exkurzií. Ešte do konca roka 2009 sa v laboratórium konalo sedem exkurzií a nechýbala Technická univerzita Košice a ani návšteva z Českej republiky. Počas nasledujúcich rokov služby laboratória využili študenti z viacerých fakúlt  Žilinskej univerzity, Ekonomickej univerzity, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a žiaci Strednej priemyselnej školy  z Martina. Záujem prejavili aj banky, pekárne, ako aj naši technickí partneri.

Sme radi, keď môžeme poskytnúť laboratórium na ďalší výskum a posunúť naše informácie ďalej a dúfame, že rok čo rok  bude  takýchto príležitostí viac. Aj touto cestou, by sme Vás radi pozvali do nášho laboratória, či už formou exkurzie alebo ako budúcich používateľov na odskúšanie riešení. V prípade záujmu, nás neváhajte kontaktovať.